Диагностична библиотека


Август 3, 2022


Нашата диагностична библиотека включва повече от 300 статии, създадени от патолози, за да ви помогнат да научите повече за вашата диагноза и патологичен доклад. Статиите в библиотеката са организирани по засегнатата област на тялото. Контакти ако имате нужда от помощ за намиране на статия или имате въпроси относно някоя от статиите в библиотеката.

Надбъбречна жлеза

Аденом на кората на кората

Адренокортикален карцином

миелолипома

Феохромоцитом

Анален канал и анус

Висококачествена плоскоклетъчна интраепителна лезия (HSIL)

Плоскоклетъчен карцином

Апендикс

Остър апендицит

Нискостепенна апендиксална муцинозна неоплазма (LAMN)

Добре диференциран невроендокринен тумор (NET)

Пикочен мехур, уретери и уретрата

Високостепенен папиларен уротелиален карцином

Нискостепенен папиларен уротелиален карцином

Полипоиден цистит

Уротелиален карцином

Уротелиален карцином in situ (CIS)

Кръв

Анемия при хронично заболяване

Хронична лимфоцитна левкемия

Хемолитична анемия

Желязодефицитна анемия

Мегалобластна анемия

Миелодиспластични синдроми (MDS)

Тромботична микроангиопатия

Кост и костен мозък

Амелобластом

Анемия при хронично заболяване

Хронична лимфоцитна левкемия

хондрома

хондросарком

Енхондрома

Саркома на Юинг

Фрактура

Гигантски клетъчен тумор на костите

Хемолитична анемия

Желязодефицитна анемия

Мегалобластна анемия

Миелодиспластични синдроми (MDS)

â € <остеобластом

остеохондром

Остеоидна остеома

остеосарком

Неоплазма на плазмените клетки

Плазмацитом

Тромботична микроангиопатия

Мозък

глиобластом

менингиом

Олигодендроглиом

Гърди

Атипична дуктална хиперплазия (ADH)

Смяна на колонна клетка (CCC)

Колонна клетъчна хиперплазия (CCH)

Сложна склерозираща лезия

Дуктален карцином in situ (DCIS)

фиброаденом

Фиброкистозна промяна

Плоска епителна атипия (FEA)

Тумор на гранулирани клетки

Инвазивен дуктален карцином

Инвазивен лобуларен карцином

Инвазивен муцинозен карцином

Интрадуктален папилом

Лобуларен карцином in situ (LCIS)

Папиларна лезия

Филоден тумор

Псевдоангиоматозна стромална хиперплазия (PASH)

Радиален белег

Обичайна дуктална хиперплазия

Маточна шийка

Аденокарцином in situ (AIS)

Атипични сквамозни клетки, не могат да изключват HSIL (ASC-H)

Атипични сквамозни клетки с неопределено значение (ASC-САЩ)

Атипични жлезисти клетки, неуточнени по друг начин (AGS NOS)

Атипични жлезисти клетки, благоприятстват неопластичните (AGS)

Цервикална интраепителна неоплазия (CIN)

Ендоцервикален полип

Ендоцервикален аденокарцином

Висококачествена плоскоклетъчна интраепителна лезия (HSIL)

Нискостепенна плоскоклетъчна интраепителна лезия (LSIL)

Отрицателен за интраепителна лезия или злокачествено заболяване (NILM)

Плоскоклетъчен карцином

Дебелото черво, ректума и аналния канал

аденокарцином

Хроничен колит

Хроничен активен колит

Колагенен колит

Стомашно-чревен стромален тумор (GIST)

Хиперпластичен полип

Възпалителен полип

Инвазивен аденокарцином

Лимфоцитен колит

Микроскопичен колит

Муцинозен аденокарцином

Невроендокринен карцином

Слабо диференциран невроендокринен карцином

Сесилно назъбен аденом

Сесилна назъбена лезия

Приседнал назъбен полип

Тубуларен аденом

Тубуловилозен аденом

Вилозен аденом

Добре диференциран невроендокринен тумор

дванадесетопръстник

Цьолиакия

Стомашно-чревен стромален тумор (GIST)â € <

Пептичен дуоденит

хранопровод

аденокарцином

Хранопровод на Барет

Еозинофилен езофагит

Интрамукозен аденокарцином

Рефлуксен езофагит

Плоскоклетъчен карциномâ € <

Сквамозен папилом

Фалопиеви тръби

Ендометриозата

Серозен тубален интраепителен карцином (STIC).

жлъчен мехур

Хроничен холецистит

Бъбрек

Хромофобен бъбречноклетъчен карцином

Ясноклетъчен бъбречноклетъчен карцином

Папиларен бъбречно-клетъчен карцином

Ларинкс (гласни струни, ариепиглотисни гънки, епиглотис и вестибюл)

Кератинизираща плоскоклетъчна дисплазия

Тумор на гранулирани клетки

Плоскоклетъчен карцином

Сквамозен карцином in situ (CIS)

Сквамозна дисплазия

Възел на гласните струни

Полип на гласните струни

Черен дроб и жлъчни пътища

Автоимунен хепатит

Хамартом на жлъчния канал

цироза

Хепатоцелуларен карцином (HCC)

Интрахепатален холангиокарцином

Първичен билиарен холангит (PBC)

Първичен склерозиращ холангит (PSC)

Стеатоза

Стеатохепатит

комплекс фон Майенбург

Бял дроб

Остра белодробна травма

аденокарцином

Аденокарцином in situ (AIS)

Атипичен карциноиден тумор

Карциноиден тумор

Covid-19

Дифузно алвеоларно увреждане (DAD)

NUT карцином

мезотелиом

Минимално инвазивен аденокарцином (MIA)

Организиране на пневмония

Пневмония

Дребноклетъчен карцином

Плоскоклетъчен карциномâ € <

Типичен карциноиден тумор

Обичайна интерстициална пневмония

Лимфни възли

Лимфом на Бъркит

Дифузен голям В-клетъчен лимфом

Фоликуларен лимфомâ € <

Лимфом на Ходжкин

Мантиен клетъчен лимфом

Неходжкинов лимфомâ € <

Неоплазма на плазмените клетки

Плазмацитом

Малък лимфоцитен лимфом

Носна кухина и параназални синуси (назална преграда, турбинати, максиларен синус, етмоиден синус и клиновиден синус)

Амелобластом

Хроничен риносинузит

Аденокарцином от чревен тип

Мукозен меланом

Аденокарцином от нечревен тип (не-ITAC)

NUT карцином

Обонятелен невробластом

Шнейдриански папилом

Синоназален възпалителен полип

Синоназален папилом

Синоназален недиференциран карцином (SNUC)

назофаринкса

Назофарингеален карцином

Устна кухина (устни, език, букална лигавица, пода на устата и твърдо небце)

Кератинизираща плоскоклетъчна дисплазия

Fibroma

Тумор на гранулирани клетки

Лобуларен капилярен хемангиом

Мукозен меланом

Орална епителна дисплазия

Пиогенен гранулом

Плоскоклетъчен карцином

Сквамозен карцином in situ (CIS)

Сквамозна дисплазия

Сквамозен папилом

Верука вулгарис

Орофаринкс (сливици, меко небце и основата на езика)

Некератинизиращ плоскоклетъчен карцином

Плоскоклетъчен карцином

Сквамозен папилом

яйчник

атрофия

Доброкачествен тумор на Бренер

Клетъчна фиброма

Ясноклетъчен карцином

Киста на жълтото тяло

Кортикална киста на включване

Кистичен фоликул

Ендометриоиден карцином

Ендометриоиден граничен тумор

Ендометриозата

Фоликулна киста

Незрял тератом

Зрял кистозен тератом

Митотично активна клетъчна фиброма

Муцинозен граничен тумор

Муцинозен карцином

Муцинозен цистаденом

Муцинозна цистаденофиброма

Фиброма на яйчниците

Периовариални сраствания

Серозен граничен тумор

Висококачествен серозен карцином

Нискостепенен серозен карцином

Серозен цистаденом

Паращитовидна жлеза

Увеличена и хиперклетъчна паращитовидна жлеза

Паратироиден аденом

Панкреас

Дуктален аденокарцином

Муцинозна кистозна неоплазмаâ € <

Добре диференциран невроендокринен тумор

извика

мезотелиом

простата

аденокарциномâ € <

Доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ)

Високостепенна простатна интраепителна неоплазия (PIN)

Слюнчени жлези (паротидни, субмандибуларни и сублингвални)

Аденоиден кистичен карцином

Хиалинизиращ ясноклетъчен карцином (HCCC)

Мукоепидермоиден карцином

Онкоцитом

Плеоморфен аденомâ € <

Карцином на слюнчените канали

Warthin тумор

Кожа

Актинична кератоза

Базално-клетъчен карцином

Базосквамозен карцином

Булозен пемфигоид

Сложен невус

Вроден невус

Кожен лупус еритематозус

Цилиндрома

Дерматофибросаркома протуберанс (DFSP)

Дермален невус

Дерматофиброма

Диспластичен невус

Епидермоидна киста

Тумор на гранулирани клетки

хемангиоми

Хидраденома

Съединителен невус

Келоиден белег

Lentigo малигнен

Инфилтриращ базалноклетъчен карцином

Инвазивен меланом

Меланом in situ

Меркел клетъчен карцином

Микронодуларен базално-клетъчен карцином

Нодуларен базалноклетъчен карцином

Плазмацитом

Пигментиран базално-клетъчен карцином

Пиларна киста

Порома

Склерозиращ базалноклетъчен карцином

Себорейна кератоза

Мастен карцином

Спираденом

Спонгиотичен дерматит

Шпиц невус

Плоскоклетъчен карциномâ € <

Сквамозен карцином in situ

Повърхностен базалноклетъчен карцином

сирингома

Трихилемална киста

Верука вулгарис

ксантелазма

Тънко черво

Цьолиакия

Стомашно-чревен стромален тумор (GIST)â € <

Пептичен дуоденит

Меки тъкани (мускулна, мастна и съединителна тъкан)

Алвеоларен рабдомиосарком

Ангиолипома

гиосарком

Атипичен липоматозен тумор

Дълбока фиброматоза

Дедиференциран липосарком

Десмоиден тумор

Ембрионален рабдомиосарком

Семейство тумори на Юинг

Фиброматоза

Ганглионова киста

Гигантски клетъчен тумор на сухожилната обвивка

Тумор на гранулирани клетки

Интрамускулен липом

Сарком на Капоши

Закономиосарком

неврофибром

Нодуларен фасциит

Злокачествен тумор на обвивката на периферните нерви (MPNST)

Миксоиден липосарком

Плеоморфен липом

рабдомиосарком

Шванома

Самотен фиброзен тумор

Липома на вретеновидни клетки

Повърхностна фиброматоза

Синовиален сарком

Недиференциран плеоморфен сарком

Добре диференциран липосарком

Гръбначен мозък

менингиом

стомах

аденокарцином

Химическа гастропатия

Хроничен гастрит

Хроничен активен гастрит

Хроничен неактивен гастрит

Ерозивен гастрит

Стомашно-чревен стромален тумор (GIST)

Хеликобактер гастрит

Хиперпластичен полипâ € <

Възпалителен полип

Реактивна гастропатия

Ксантома

Тестис и скротум

Ембрионален карцином

Смесен тумор на зародишни клетки

семином

Сперматоцеле

Тумор на жълтъчната торбичка

Щитовидната жлеза

Анапластичен карцином на щитовидната жлеза

Доброкачествен фоликуларен възел

Капсулиран ангиоинвазивен фоликуларен карцином на щитовидната жлеза

Капсулиран ангиоинвазивен клетъчен карцином на Hurthle

Фоликуларен аденом

Фоликуларна неоплазма

Клетъчен аденом на Hurthle

Клетъчен карцином на Hurthle

Медуларен карцином на щитовидната жлеза

Минимално инвазивен фоликуларен карцином на щитовидната жлеза

Минимално инвазивен клетъчен карцином на Hurthle

Нодуларна фоликуларна болест

Нодуларна хиперплазия на щитовидната жлеза

Папиларен карцином на щитовидната жлеза

Слабо диференциран карцином на щитовидната жлеза

Неинвазивна фоликуларна неоплазма на щитовидната жлеза с папиларно-подобни ядрени характеристики (NIFTP)

Папиларен микрокарцином на щитовидната жлеза

Съмнително за фоликуларна неоплазма

Широко инвазивен фоликуларен карцином на щитовидната жлеза

Широко инвазивен клетъчен карцином на Hurthle

Матка и ендометриум

Атрофичен ендометриум

Атипична хиперплазия на ендометриума

Карциносарком

Ясноклетъчен карцином

Нарушен пролиферативен ендометриум

Ендометриоиден карцином

Ендометриален полип

Хиперплазия на ендометриума без атипия

миома

Лейомиома

Лейомиосарком

Пролиферативен ендометриум

Секреторен ендометриум

Серозен карцином

Вагина

Висококачествена плоскоклетъчна интраепителна лезия (HSIL)

Нискостепенна плоскоклетъчна интраепителна лезия (LSIL)

Плоскоклетъчен карцином (SCC)

вулва

Остри кондиломи

Диференцирана интраепителна неоплазия на вулвата (dVIN)

Висококачествена плоскоклетъчна интраепителна лезия (HSIL)

Екстрамамална болест на Paget

Лихен склерозус

Нискостепенна плоскоклетъчна интраепителна лезия (LSIL)

Плоскоклетъчен карцином (SCC)

A+ A A-