Fluorestsents in situ hübridisatsioon (FISH)


August 29, 2023


Fluorestsents in situ hübridisatsioon (FISH) on laboritest, mida kasutatakse patoloogias spetsiifiliste DNA järjestuste olemasolu või puudumise tuvastamiseks ja lokaliseerimiseks kromosoomides. See toimib, kasutades fluorestseeruvaid sonde, mis seostuvad ainult nende kromosoomi osadega, mis vastavad sondile või on sellega komplementaarsed. Seda kasutatakse tavaliselt vähi ja teatud geneetiliste sündroomide diagnoosimisel.

Kuidas fluorestsents in situ hübridisatsioon töötab?

  1. Sondi ettevalmistamine: fluorestseeruv sond on kavandatud vastama konkreetsele huvipakkuvale DNA järjestusele. Seejärel märgistatakse see sond fluorestsentsvärviga. Erinevaid sonde saab märgistada erinevate värvainetega, et tuvastada korraga mitu sihtmärki.
  2. Proovi ettevalmistamine: proovis sisalduv DNA (nt vereproovi rakud, biopsia või koelõiked) denatureeritakse, mis tähendab, et seda kuumutatakse kaheahelalise DNA eraldamiseks üksikuteks ahelateks.
  3. Hübridisatsioon: fluorestsentsmärgistatud sond kantakse proovile, kus see otsib üles ja seondub (hübridiseerub) genoomis oleva komplementaarse DNA järjestusega.
  4. Pesemine: pärast hübridisatsiooni pestakse proovi, et eemaldada üleliigne sond, mis ei ole sihtmärk-DNA-ga seondunud. See samm aitab vähendada taustasignaali ja parandada tuvastamise spetsiifilisust.
  5. Tuvastamine: proovi uuritakse fluorestsentsmikroskoobi all. Spetsiifiliste DNA järjestustega seondunud sondid fluorestseeruvad ning nende asukohta saab visualiseerida ja analüüsida.

Miks see test tehakse?

Fluorestsents-in situ hübridisatsiooni võime pakkuda täpset geneetilist teavet rakutasandil muudab selle hindamatuks vahendiks vähktõve ja geneetiliste haiguste diagnoosimisel ja ravil.

  • Kromosomaalsete kõrvalekallete tuvastamine: FISH suudab tuvastada spetsiifilisi geneetilisi mutatsioone, deletsioone, dubleerimist ja translokatsioone, mis on seotud erinevate geneetiliste haiguste ja seisunditega, sealhulgas vähiga. Näiteks kasutatakse seda laialdaselt Philadelphia kromosoomi tuvastamiseks kroonilise müeloidse leukeemia (CML) korral, mis on spetsiifiline translokatsioon kromosoomide 9 ja 22 vahel.
  • Vähi diagnoosimine ja prognoos: tuvastades teatud tüüpi vähile omaseid geneetilisi muutusi, aitab FISH haigust diagnoosida, prognoosida ja valida sobivaid ravimeetodeid. Näiteks kasutatakse seda tuvastamiseks HER2/neu rinnavähi amplifikatsioon, mis võib mõjutada raviotsuseid.
  • Geneetilised haigused: FISH-i kasutatakse geneetiliste seisundite, nagu Downi sündroomi, diagnoosimiseks, tuvastades 21. kromosoomi lisakoopia olemasolu.
Fluorestsents in situ hübridisatsioon
Fluorestsents in situ hübridisatsioon (FISH). Sondid on näha roheliste ja punaste täppidena raku sinises tuumas.

Selle artikli kohta

Arstid kirjutasid selle artikli, et aidata teil lugeda ja mõista oma patoloogiaaruannet. Kontakt kui teil on selle artikli või oma patoloogiaaruande kohta küsimusi. Patoloogia aruande täieliku sissejuhatuse saamiseks lugege Käesoleva artikli.

Muud kasulikud ressursid

Patoloogia atlas
A+ A A-