منابعی که به شما در درک گزارش آسیب شناسی خود کمک می کند

ایجاد شده توسط آسیب شناسان برای بیماران

به روز شده: نوامبر 19، 2021

آرم MypathologyReport با متن 400x400

MyPathologyReport چیست؟

MyPathologyReport.ca یک ابزار آموزش پزشکی رایگان است که توسط آسیب شناسان ایجاد شده است تا به شما در خواندن و درک گزارش آسیب شناسی کمک کند.

بیشتر بدانید
گزارش پاتولوژی

تشخیص خود را پیدا کنید

مقالاتی که توسط آسیب شناسان ایجاد شده اند تا به شما در خواندن و درک گزارش آسیب شناسی کمک کنند.

جستجوی خود را شروع کنید
فرهنگ لغت آسیب شناسی

فرهنگ لغت آسیب شناسی

فرهنگ لغت بیمار پسند آسیب شناسی ما تعاریفی را برای رایج ترین اصطلاحات و عبارات استفاده شده توسط آسیب شناسان در گزارش های آسیب شناسی ارائه می دهد.

دیکشنری را جستجو کنید
A+ A A-