خط مشی حفظ حریم خصوصیما برای حق حریم خصوصی شما ارزش قائلیم

MyPathologyReport.ca یک وب سایت مستقل است که فقط برای اهداف آموزشی اداره می شود. MyPathologyReport.ca انجام می دهد نه به هرگونه اطلاعات پزشکی شخصی از جمله گزارش آسیب شناسی خود دسترسی داشته باشید.

MyPathologyReport.ca از Google Analytics برای جمع آوری اطلاعات ناشناس بازدیدکنندگان استفاده می کند. داده ها شامل اطلاعات اولیه جمعیت شناختی (شهر و کشور مبدا) و زمان صرف شده در سایت است. اطلاعات جمع آوری شده برای بهبود کیفیت وب سایت و خدماتی که ارائه می دهیم استفاده می شود.

اطلاعات جمع آوری شده توسط MyPathologyReport.ca این کار را می کند نه شامل نام ، آدرس IP یا اطلاعات مربوط به سایر وب سایت هایی که احتمالاً از آنها بازدید کرده اید ، باشد.

اگر در مورد اطلاعاتی که ما جمع آوری می کنیم س questionsالی دارید ، لطفاً بپرسید تماس با ما.

A+ A A-