לא מגיבמה זאת אומרת לא תגובתי?

פתולוגים משתמשים בלא תגובתי כדי לתאר את תוצאות הבדיקה הנקראת אימונוהיסטוכימיה. בדיקה זו מאפשרת לפתולוגים לראות קבוצות של תאים לפי הכימיקלים שהתאים האלה מייצרים. רוב הכימיקלים הללו הם חלבונים.

פתולוגים יכולים להשתמש באימונוהיסטוכימיה כדי לחפש מאות סוגים שונים של כימיקלים. חוסר תגובה פירושו שקבוצת התאים הנבדקת לא יצרה את הכימיקל המתואר בדוח שלך.

מונח נוסף לא-ריאקטיבי הוא שלילי. ההפך מבלתי תגובתי הוא תגובתי או חיובי.

דוגמה לחוסר תגובה בדוח פתולוגיה:

"תאי הגידול אינם מגיבים עבור S100" - בדוגמה זו, אימונוהיסטוכימיה בוצע כדי לחפש חלבון בשם S100 ולא נראה S100 באף אחד מתאי הגידול.

A+ A A-