Vind uw diagnose op naam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X YZ

A

Actinische keratose
Acute blindedarmontsteking
Acuut longletsel
Adenocarcinoom in situ (AIS) van de baarmoederhals
Adenoïd cystisch carcinoom
Bloedarmoede
angiosarcoom
ASC-H
ASC-VS
Atrofisch endometrium
Atrofie – eierstok
Atypische carcinoïde tumor van de long
Atypische endometriumhyperplasie
Atypische glandulaire cellen
Atypische plaveiselcellen, kunnen hooggradige squameuze intra-epitheliale laesie (ASC-H) niet uitsluiten
Atypische plaveiselcellen van onbepaalde betekenis (ASC-US)
Auto-immuun hepatitis

B

Basaalcelcarcinoom van de huid
Barrett's slokdarm
Goedaardige prostaatvergroting (BPH)
Hamartoma van de galwegen
Goedaardige Brenner-tumor
Bulleuze pemfigoïd
Burkitt-lymfoom

C

Carcinosarcoom van de baarmoeder
Celiac disease
Chemische gastropathie
Chronische colitis
Chronische gastritis
Chronische inactieve gastritis
Cholangiocarcinoom
chordoma
chondroom
Chromofoob niercelcarcinoom
Chronische lymfatische leukemie
cirrhosis
Clear cell carcinoom van de eierstok
Clear cell carcinoom van de baarmoeder en endometrium
Heldercellig niercelcarcinoom
Kolomcelverandering (CCC) en zuilvormige celhyperplasie (CCH)
Collagene colitis
Complexe scleroserende laesie
Samengestelde naevus
aangeboren naevus
Condyloma acuminatum van de vulva
Corpus luteum cyste
Corticale inclusiecyste
Covid-19
Cystische follikel

D

Gededifferentieerd liposarcoom
Diepe fibromatose
dermale naevus
dermatofibroom
Dermatofibrosarcoom protuberans (DFSP)
Diffuus grootcellig B-cellymfoom
Gedifferentieerde vulvaire intra-epitheliale neoplasie (dVIN)
Gestoord proliferatief endometrium
Ductaal adenocarcinoom van de pancreas
Ductaal carcinoom van de borst
Ductaal carcinoom in situ (DCIS) van de borst
Dysplastische naevus

E

enchondroom
Endocervicaal adenocarcinoom
Endocervicale poliep
Endometrioïde carcinoom van de eierstok
Endometrioïde carcinoom van de baarmoeder en het endometrium
Endometrioïde borderline tumor
Endometriumcarcinoom, helder celtype
Endometriumcarcinoom, endometrioïde-type
Endometriumcarcinoom, sereus type
Endometriale hyperplasie zonder atypie
endometriale poliep
Endometriose
Vergrote en hypercellulaire bijschildklier
Eosinofiele oesofagitis
epidermoïde cyste
Ewing sarcoom
Extramammaire ziekte van Paget van de vulva

F

Platte epitheliale atypie (FEA)
Fibroadenoom van de borst
Fibrocystische verandering van het beest
Folliculair adenoom van de schildklier
Folliculair schildkliercarcinoom
Folliculair lymfoom
Follikelcyste van de eierstok

G

gastritis
Gastro-intestinale stromale tumor (GIST)
Reusceltumor van bot
Reusceltumor van peesschede
glioblastoom

H

Hemolytische anemie
Hepatocellulair carcinoom (HCC)
hemangioma
Hoogwaardige prostaat intra-epitheliale neoplasie (PIN)
Hooggradige squameuze intra-epitheliale laesie (HSIL)
Hooggradig sereus carcinoom van de eierstok
Hodgkin-lymfoom
Hurthle-celadenoom
Hurthle-celcarcinoom
Hyperplastische poliep van de dikke darm en het rectum
Hyperplastische poliep van de maag

I

Onvolwassen teratoom van de eierstok
Inflammatoire poliep van de maag
Intrahepatisch cholangiocarcinoom
Invasief ductaal carcinoom van de borst
Invasief lobulair carcinoom van de borst

J

Junctionele naevus

K

Kaposi-sarcoom
Keloïd litteken
Keratiniserende squameuze dysplasie van het strottenhoofd
Keratiniserende plaveiseldysplasie van de mondholte

L

Grootcellig carcinoom van de dikke darm en het rectum
Leiomyoom van de baarmoeder
Leiomyosarcoom
Lentigo maligna
Lichen sclerosus van de vulva
lipoom
Liposarcoom
Lobulair carcinoom van de borst
Lobulair carcinoom in situ (LCIS) van de borst
Lobulair capillair hemangioom
Laaggradig appendiceaal mucineus neoplasma (LAMN)
Laaggradig sereus carcinoom van de eierstok
Laaggradige squameuze intra-epitheliale laesie (LSIL) van de baarmoederhals
Laaggradige squameuze intra-epitheliale laesie (LSIL) van de vagina
Laaggradige squameuze intra-epitheliale laesie (LSIL) van de vulva
Lymfatische colitis

M

Kwaadaardige perifere zenuwschede tumor (MPNST)
Mantelcellymfoom
Volwassen (cysteus) teratoom van de eierstok
Medullair schildkliercarcinoom
Melanoom van de huid
Melanoom in situ van de huid
meningeoom
Merkelcelcarcinoom
Mesothelioom
Microscopische colitis
Mucineus adenocarcinoom van de dikke darm en het rectum
Mucineuze borderline tumor
Mucineus carcinoom van de eierstok
Mucineus cystadenoom van de eierstok
Mucineus cystadenofibroom van de eierstok
Mucineus cystisch neoplasma van de pancreas
Mucoepidermoïde carcinoom
Multipel myeloom
Myelodysplastische syndromen
Myxoïde liposarcoom

N

Nasofarynxcarcinoom
Neuro-endocrien carcinoom van de dikke darm en het rectum
Neuro-endocriene tumor van de appendix
Neuro-endocriene tumor van de dikke darm en het rectum
Neuro-endocriene tumor van de pancreas
Neurofibroom
Nodulaire fasciitis
Nodulaire folliculaire ziekte
Nodulaire schildklierhyperplasie
Niet-invasief folliculair schildklierneoplasma met papillairachtige nucleaire kenmerken (NIFTP)
Niet-invasief papillair urotheelcarcinoom
Niet-keratiniserend plaveiselcelcarcinoom van de orofarynx
Niet-keratiniserend plaveiselcelcarcinoom van de nasopharynx
Non-Hodgkin-lymfoom​
Niet-kleincellig carcinoom

O

Oligodendroglioom
osteosarcoom
Osteoblastoom
osteochondroom
Osteoïde osteoom

P

Papillaire laesie van de borst
Papillair niercelcarcinoom
Papillair schildkliercarcinoom
Paraganglioom
Bijschildklieradenoom
Feochromocytoom
peptische duodenitis
Periovariale verklevingen
Pilaire cyste
Plasmacelneoplasma
Pleomorf adenoom
Pleomorf lipoom
Longontsteking
Slecht gedifferentieerd neuro-endocrien carcinoom van de colo  
Primaire biliaire cholangitis
Primaire scleroserende cholangitis
Proliferatief endometrium
Prostaatadenocarcinoom
Phyllodes-tumor
Pyogeen granuloom

R

Radiaal litteken
Reactieve gastropathie
Reflux-oesofagitis
Rhabdomyosarcoom

S

Speekselkanaalcarcinoom
Schneideriaans papilloma
Schwannoma
Talgcarcinoom van de huid
Seborrheic keratose
secretorisch endometrium
Seminoom
Sessiele gekartelde adenoom
Sessiele gekartelde poliep
Sereus cystadenoom van de eierstok
Serieuze borderline-tumor
Sereus carcinoom
Sereus intra-epitheliaal carcinoom van de eileiders (STIC)
Sinonasaal ongedifferentieerd carcinoom (SNUC)
Sinonasaal papilloma
Kleincellig longcarcinoom
Klein lymfocytisch lymfoom
Solitaire fibreuze tumor
Spitz naevus
spongiotische dermatitis
steatose
Steatohepatitis
Plaveiselcarcinoom in situ van het strottenhoofd
Plaveiselcarcinoom in situ van de mondholte
Plaveiselcarcinoom in situ van de huid
Plaveiselcelcarcinoom van het anale kanaal
Plaveiselcelcarcinoom van de mondholte
Plaveiselcelcarcinoom van het strottenhoofd
Plaveiselcelcarcinoom van de huid
Plaveiselcelcarcinoom van de baarmoederhals
Plaveiselcelcarcinoom van de longen
Plaveiselcelcarcinoom van de orofarynx
Plaveiselcelcarcinoom van de nasopharynx
Plaveiselcelcarcinoom van de vagina
Plaveiselcelcarcinoom van de vulva
Squameuze dysplasie
Plaveisel papilloma
Oppervlakkige fibromatose
Verdacht voor folliculair neoplasma
Synoviaal sarcoom​

T

Trichilemale cyste
Tuberculose
Tubulaire adenoom van de dikke darm en het rectum
Tubulovillous adenoom van de dikke darm en het rectum
Typische carcinoïde tumor van de long

U

Ongedifferentieerd pleomorf sarcoom
Urotheliaal carcinoom
Gebruikelijke ductale hyperplasie
Gebruikelijke interstitiële pneumonie

V

Villous adenoom van de dikke darm en het rectum
von Meyenburg-complex

W

Wardunne tumor
Goed gedifferentieerd liposarcoom
Goed gedifferentieerde neuro-endocriene tumor van de appendix
Goed gedifferentieerde neuro-endocriene tumor van de dikke darm en het rectum
Goed gedifferentieerde neuro-endocriene tumor van de pancreas

X

Xanthelasma
xanthoma
A+ A A-