Patologiordbok for pasienter


Juli 14, 2022


Vår pasientvennlige patologiordbok gir definisjoner for de vanligste termene og frasene som brukes av patologer i patologirapporter. Disse definisjonene beskriver generelle begreper. Gå hit hvis du ønsker mer informasjon om diagnosen din. Kontakt oss hvis du har spørsmål om noen av definisjonene i ordboken.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X YZ

A

Abscess
Acanthosis
Akutt betennelse
Tillegg
adenom
adenokarsinom
adenomyosis
Adenoskvamøs karsinom
Fettvev
Binyrene
Anaplastisk
Anemi
Antistoff
apocrine
Apoptose
Arteriovenøs misdannelse (AVM)
Atrofisk
Atrofi
Atypi
atypisk
Atypisk mitotisk figur
Atypisk mitose

B

B-celler
Ballongdannende hepatocytt
Basal lymfoplasmacytose
Basaloid neoplasma
benign
Godartet neoplasma
Biopsi
Brystkreft
Breslow tykkelse

C

forkalkning
carcinoma
Karsinom in situ
Karsinoid
Cautery artefakt
CD20
CD3
CD30
CD34
CD5
CD68
CDX-2
Kolesterolspalte
Cribriform
Kronisk betennelse
kromatin
Colon
Tykktarmskreft
Slimhinne i tykktarmen
Crohns sykdom
Kryptabscess
Krypteforvrengning
Kryptitt
Cytokeratin
Cytokeratin 5 (CK5)
Cytokeratin 7 (CK7)
Cytokeratin 20 (CK20)
Cyste
cytoplasma

D

Desmin
Desmoplasi
DIF
differensiert
diffuse
Direkte immunfluorescens
distal
Kanal
dysplasiâ € <

E

Ødem
Endofytisk
Eosinofil
Epitelcelle
epitel
Epstein-Barr virus (EBV)
Epstein-Barr-viruskodede små RNA-er (EBER)
Østrogenreseptor (ER)
Erosjon
Eksisjonâ € <
Eksofytisk
Ekstranodal forlengelse (ENE)

F

fibrose
Finnålsaspirasjonsbiopsi (FNAB)
Fisk
Flow
Fluorescens in situ hybridisering
Skumaktig histiocytt
Focal
Foveolar metaplasi
Frossen del
Fuhrman karakter

G

GATA-3
Galleblære
Gastrisk heterotopi
Gland
Klasse
Granulær celletumor
Granulasjonsvev
granulomer
Grocott (GMS)
Bruttoâ € <
Grov beskrivelse

H

Hamartoma
Helicobacter pylori
H. pylori
Hematoksylin og eosin (H&E)
Hematopoietiske celler
Heterogen
Hennes 2
Høygradig plateepiteliell lesjon (HSIL)
homogen
Humant papillomavirus (HPV)
Hurthle-celle
Hyams karakter
Hypercellulært
Hyperkromatisk
Hyperkromasiâ € <
Hypergranulose
hyperkeratose
Hyperplasi
hypertrofi
Hypocellulært

I

Immunhistokjemi (IHC)
Immunoglobulin
Immunreaktivitet
Immunfarging
Utilstrekkelig
Infiltrerende
Infiltrasjon
Betennelse
Inflammatorisk celle
Iskemisk nekrose
Isolerte tumorceller (ITC)
Utilstrekkelig for diagnose
Intercellulære broer
Tarmmetaplasi
Intracytoplasmisk
In-transit metastase
I toto
Invasionâ € <

J

K

karyotype
Keratinisering
Ki-67
Koilocytterâ € <
KRAS

L

Lamina propria
lesjon
leukocytt
Begrenset for tolkning
Lavgradig plateepitellesjon (LSIL)
Lymfoid aggregat
lymfocytt
Lymfocytose
Lymfovaskulær invasjon (LVI)
Lymfom
Lymfeknuteâ € <

M

Margin
Mass
Ondartet
Ondartet neoplasma
Melanocytt
melanom
Metaplasi
metastaser
Mesotelceller
MIB-1
Mikrokalsifisering
Minimalt invasiv
Mismatch reparasjon (MMR)
mitose
Mitotisk figur
slimhinner
Mucin
Slimete
Mucikarmin
Multifokal
Myxoidâ € <

N

svulst
Nekrose
Nekrotiserende granulomatøs betennelse
Negativt for malignitet
Nøytrofil
Nevroendokrin celle
Nevroendokrin svulst
Ikke-diagnostisk
Non-Hodgkin lymfom
Ikke-nekrotiserende granulomatøs betennelse
Ikke reaktiv
Ikke-småcellet karsinom
Nottingham histologisk karakter
Cellekjernen
Nukleoler

O

Onkocytisk
Munnhule
Orofarynx
Osteoidâ € <

P

p16
p40
p53
p63
Pankreas heterotopi
Pankreatisk metaplasi
Paneth celle metaplasi
Papillær
PASS-poengsum
PAX-8
Periodic Acid Schiff (PAS)
Periodic Acid Schiff pluss diastase (PAS-D)
Parakeratose
Perineural invasjon (PNI)
Plasmacelle
Pleomorf
polypp
Precursor
Progesteronreseptor (PR)
proksimale
Prognose
Dårlig differensiert
Positivt for malignitet
pTNMâ € <

Q

R

Røde blodlegemer (RBC)
Reaktive endringer
Reaktiv lymfoid hyperplasi
Reseksjon
Ringsideroblaster

S

S100
sarkom
Sarcomatoid
Sentinel lymfeknute
Signetringcelle
Tynntarmsslimhinne
Solar elastose
SOX10
stomi
Stroma
Plateepitel
Squamouscellekarsinom
Spesiell beis
Prøve
Spindelcelle
Spindelcelle neoplasma
Spongiose
Spongiotisk
Synaptophysin
Syndrom
Synoptisk rapport

T

T-celler
Tangentielt seksjonert
Testikkel
Transformasjonssone
TTF-1
Tubal metaplasi
Svulst
Tumorkapsel
Tumordeponering
Tumorinfiltrerende lymfocytter (TIL)
Tumornekrose
Tumorregresjon
Tyroglobulin
Skjoldbrusk nodule

U

Magesår
Ulcerøs kolitt
udifferensiert
Urothelial celle
Livmor

V

vaskulitt
Virale cytopatiske effekter
virus

W

Godt differensiert

X

Xanthoma

Y

Z

A+ A A-