ਨਿਦਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ


ਅਗਸਤ 8, 2022


ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਲਾਇਬਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।

ਅਡਰੇਲ ਗ੍ਰੰਥੀ

ਐਡਰੇਨੋਕਾਰਟਿਕਲ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਐਡਰੇਨੋਕਾਰਟਿਕਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਮਾਇਲੋਲੀਪੋਮਾ

ਫਿਓਕਰੋਮੋਸਾਈਟੋਮਾ

ਗੁਦਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁਦਾ

ਹਾਈ ਗਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟ੍ਰੈਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਚਐਸਆਈਐਲ)

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ

ਅੰਤਿਕਾ

ਤੀਬਰ ਅਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ

ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਪੈਂਡਿਸਲ ਮਿcinਕਿਨਸ ਨਿਓਪਲਾਸਮ (LAMN)

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿ neਰੋਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਟਿorਮਰ (NET)

ਬਲੈਡਰ, ਯੂਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਯੂਰੇਥਰਾ

ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਪੈਪਿਲਰੀ ਯੂਰੋਥੈਲਿਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਪੈਪਿਲਰੀ ਯੂਰੋਥੈਲਿਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਪੌਲੀਪੌਇਡ ਸਿਸਟੀਟਿਸ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਯੂਰੋਥੈਲਿਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਇਨ ਸੀਟੂ (ਸੀਆਈਐਸ)

ਬਲੱਡ

ਦੀਰਘ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੀਮੀਆ

ਦੀਰਘ ਲਿਮਫੋਸਿਟੀਕ ਲਿuਕਿਮੀਆ

ਹੀਮੋਲਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ

ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਨੀਮੀਆ

ਮੇਗਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ

ਮਾਈਲੋਡਿਸਪਲੈਸਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮਜ਼ (ਐਮਡੀਐਸ)

ਥ੍ਰੌਮਬੋਟਿਕ ਮਾਈਕਰੋਐਂਜੀਓਪੈਥੀ

ਬੋਨ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ

ਅਮੇਲੋਬਲਾਸਟੋਮਾ

ਦੀਰਘ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੀਮੀਆ

ਦੀਰਘ ਲਿਮਫੋਸਿਟੀਕ ਲਿuਕਿਮੀਆ

ਕੋਰਡੋਮਾ

ਕੋਂਡਰੋਸਾਰਕੋਮਾ

ਐਨਚਨਡ੍ਰੋਮਾ

ਈਵਿੰਗ ਸਾਰਕੋਮਾ

ਹੱਡੀ

ਹੱਡੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਹੀਮੋਲਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ

ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਨੀਮੀਆ

ਮੇਗਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ

ਮਾਈਲੋਡਿਸਪਲੈਸਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮਜ਼ (ਐਮਡੀਐਸ)

'ਓਸਟੋਬਲਾਸਟੋਮਾ

ਓਸਟੀਚੋਂਡਾਰੋਮਾ

ਗਠੀਏ

ਓਸਟੋਸਾਰਕੋਮਾ

ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ ਨਿਓਪਲਾਸਮ

ਪਲਾਜ਼ਮੇਸੀਓਮਾ

ਥ੍ਰੌਮਬੋਟਿਕ ਮਾਈਕਰੋਐਂਜੀਓਪੈਥੀ

ਦਿਮਾਗ

ਗਲੋਬਲਾਸਟੋਮਾ

ਮੈਨਿਨਿਓਮਾ

ਓਲੀਗੋਡੇਂਦਰੋਗਲੀਓਮਾ

ਛਾਤੀ

ਐਟੀਪੀਕਲ ਡਕਟਲ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (ADH)

ਕਾਲਮਨਰ ਸੈੱਲ ਤਬਦੀਲੀ (CCC)

ਕਾਲਮਨਰ ਸੈੱਲ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (ਸੀਸੀਐਚ)

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਕਲੇਰੋਸਿੰਗ ਜ਼ਖਮ

ਸੀਟੂ ਵਿਚ ਡੀਕਟਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਡੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.)

ਫਿਬਰੋਡੇਨੋਮਾ

ਫਾਈਬਰੋਸਿਸਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀ

ਫਲੈਟ ਐਪੀਥੈਲੀਅਲ ਐਟੀਪੀਆ (ਐਫਈਏ)

ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਹਮਲਾਵਰ ਡੈਕਟਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਬੂਲਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਹਮਲਾਵਰ ਮਿਊਸੀਨਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾ

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਬੂਲਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਐਲਸੀਆਈਐਸ)

ਪੈਪਿਲਰੀ ਜਖਮ

ਫਾਈਲੋਡਸ ਟਿorਮਰ

ਸੂਡੋਐਂਗਿਓਮੈਟਸ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (PASH)

ਰੇਡੀਅਲ ਦਾਗ

ਆਮ ਨਲੀ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ

ਸਰਵੀਕਸ

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (ਏਆਈਐਸ)

ਐਟੀਪਿਕਲ ਸਕੁਐਮਸ ਸੈੱਲ, ਐਚਐਸਆਈਐਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਏਐਸਸੀ-ਐਚ)

ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਐਟੀਪਿਕਲ ਸਕੁਐਮਸ ਸੈੱਲ (ਏਐਸਸੀ-ਯੂਐਸ)

ਐਟੀਪਿਕਲ ਗਲੈਂਡੂਲਰ ਸੈੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ (ਏਜੀਐਸ ਐਨਓਐਸ)

ਐਟੀਪਿਕਲ ਗਲੈਂਡੂਲਰ ਸੈੱਲ, ਨਿਓਪਲਾਸਟਿਕ (ਏਜੀਐਸ)

ਸਰਵਾਈਕਲ ਇੰਟਰਾਐਪੀਥੈਲਿਅਲ ਨਿਓਪਲਾਸੀਆ (ਸੀਆਈਐਨ)

ਐਂਡੋਸਰਵੀਕਲ ਪੌਲੀਪ

ਐਂਡੋਸੋਰਵਿਕਲ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਹਾਈ ਗਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟ੍ਰੈਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਚਐਸਆਈਐਲ)

ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟਰਾਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਲਐਸਆਈਐਲ)

ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਖਮ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ (ਐਨਆਈਐਲਐਮ) ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ

ਕੋਲਨ, ਗੁਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨਹਿਰ

ਐਡੇਨਕੋਕਾਰਿਨੋਮਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਲਾਈਟਿਸ

ਗੰਭੀਰ ਐਕਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ

ਕੋਲੇਜੇਨਸ ਕੋਲਾਈਟਿਸ

ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਟਿorਮਰ (ਜੀਆਈਐਸਟੀ)

ਹਾਈਪਰਪਲਾਸਟਿਕ ਪੌਲੀਪ

ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਪੌਲੀਪ

ਹਮਲਾਵਰ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਲਿਮਫੋਸਾਈਟਿਕ ਕੋਲਾਈਟਿਸ

ਸੂਖਮ ਕੋਲਾਈਟਿਸ

ਲੇਸਦਾਰ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਨਿuroਰੋਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿ neਰੋਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸੇਸੀਲ ਸੇਰੇਟਿਡ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਸੇਸੀਲ ਸੇਰੇਟੇਡ ਜਖਮ

ਸੇਸੀਲ ਸੇਰੇਟਡ ਪੌਲੀਪ

ਟਿularਬੁਲਰ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਟਿulਬੂਲੋਵਿਲਸ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਵਿਲਸ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿ neਰੋਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਟਿorਮਰ

ਡੂਡੇਨਮੌਮ

ਸੈਲਯਕਾ ਬੀਮਾਰੀ

ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਟਿorਮਰ (ਜੀਆਈਐਸਟੀ)'

ਪੇਪਟਿਕ ਡਿodਡੇਨਾਈਟਿਸ

ਐਸੋਫਗਸਸ

ਐਡੇਨਕੋਕਾਰਿਨੋਮਾ

ਬੈਰੇਟ ਦੀ ਠੋਡੀ

ਈਓਸਿਨੋਫਿਲਿਕ ਐਸੋਫੈਗਾਈਟਿਸ

ਇੰਟਰਾਮਿਊਕੋਸਲ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਉਬਾਲ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ'

ਸਕੁਆਮਸ ਪੈਪੀਲੋਮਾ

ਫੈਲੋਪਿਅਨ ਟਿ .ਬ

ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਸਿਸ

ਗੰਭੀਰ ਟਿalਬਲ ਇੰਟਰਾਪੀਥੈਲੀਅਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਐਸਟੀਆਈਸੀ)

ਗੈਲੇਬਲੇਡਰ

ਗੰਭੀਰ cholecystitis

ਗੁਰਦੇ

ਕ੍ਰੋਮੋਫੋਬ ਰੇਨਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸੈੱਲ ਰੈਨਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ

ਪੈਪਿਲਰੀ ਰੈਨਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਲੈਰੀਨਕਸ (ਵੋਕਲ ਕੋਰਡਜ਼, ਅਰੀਪੀਗਲੋਟਿਕ ਫੋਲਡ, ਐਪੀਗਲੋਟਿਸ, ਅਤੇ ਵੈਸਟੀਬੁਲ)

ਕੇਰਾਟਿਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕੁਆਮਸ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ

ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ

ਸਕੁਐਮਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਇਨ ਸੀਟੂ (ਸੀਆਈਐਸ)

ਸਕੁਆਮਸ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ

ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਨੋਡਿਊਲ

ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਪੌਲੀਪ

ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਬਾਈਲ ਨਲੀ

ਸਵੈਚਾਲਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ

ਪਿਤ ਨਲੀ ਹਮਾਰਤੋਮਾ

ਸਰਰੋਸਿਸ

ਹੈਪੇਟੋਸੈਲਿularਲਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਐਚ ਸੀ ਸੀ)

ਇੰਟਰਾਹੇਪੇਟਿਕ ਚੋਲੰਗੀਓਕਰਸਿਨੋਮਾ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਲੀਅਰੀ ਕੋਲਨਜਾਈਟਿਸ (ਪੀਬੀਸੀ)

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੇਲਰੋਸਿੰਗ ਕੋਲੇਨਜਾਈਟਿਸ (PSC)

ਸਟੀਆਟੋਸਿਸ

ਸਟੀਟੋਹੇਪੇਟਾਈਟਸ

ਵਾਨ ਮੇਯੇਨਬਰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ

ਫੇਫੜਾ

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ

ਐਡੇਨਕੋਕਾਰਿਨੋਮਾ

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (ਏਆਈਐਸ)

ਐਟੀਪਿਕਲ ਕਾਰਸਿਨੋਇਡ ਟਿorਮਰ

ਕਾਰਸੀਨੋਇਡ ਟਿਊਮਰਲੇਟ

Covid-19

ਡਿਫਿਊਜ਼ ਐਲਵੀਓਲਰ ਡੈਮੇਜ (ਡੀਏਡੀ)

NUT ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

Mesothelioma

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (MIA)

ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਨਮੂਨੀਆ

ਛੋਟਾ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ'

ਆਮ ਕਾਰਸਿਨੋਇਡ ਟਿorਮਰ

ਆਮ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਨਮੂਨੀਆ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ

ਬੁਰਕਿਟ ਲਿਮਫੋਮਾ

ਵੱਡੇ ਬੀ ਸੈੱਲ ਲਿੰਫੋਮਾ ਫੈਲਾਓ

ਫੁੱਲਿਕੂਲਰ ਲਿੰਫੋਮਾ'

ਹਾਜ਼ਕਿਨ ਲਿਮਫੋਮਾ

ਮੰਟਲ ਸੈੱਲ ਲਿਮਫੋਮਾ

ਨਾਨ-ਹੋਡਕਿਨ ਲਿਮਫੋਮਾ'

ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ ਨਿਓਪਲਾਸਮ

ਪਲਾਜ਼ਮੇਸੀਓਮਾ

ਛੋਟਾ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਿਕ ਲਿੰਫੋਮਾ

ਨਾਸਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਨਾਸਲ ਸਾਈਨਸ (ਨੱਕ ਦੇ ਸੇਪਟਮ, ਟਰਬੀਨੇਟਸ, ਮੈਕਸਿਲਰੀ ਸਾਈਨਸ, ਈਥਮੋਇਡ ਸਾਈਨਸ, ਅਤੇ ਸਪੈਨੋਇਡ ਸਾਈਨਸ)

ਅਮੇਲੋਬਲਾਸਟੋਮਾ

ਦੀਰਘ rhinosinusitis

ਅੰਤੜੀ-ਕਿਸਮ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਮਿਊਕੋਸਲ ਮੇਲਾਨੋਮਾ

ਗੈਰ-ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (ਗੈਰ-ਆਈਟੀਏਸੀ)

NUT ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਓਲਫੈਕਟਰੀ ਨਿਊਰੋਬਲਾਸਟੋਮਾ

ਸਨਾਈਡਰਿਅਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ

ਸਿਨੋਨਾਸਲ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਪੌਲੀਪ

ਸਿਨੋਨਾਸਲ ਪੈਪੀਲੋਮਾ

ਸਿਨੋਨਾਸਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਐਸ ਐਨ ਯੂ ਸੀ)

ਨਾਸੋਫੈਰਨਿਕਸ

ਨੋਸੋਫੈਰਿਨਜੀਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ (ਬੁੱਲ੍ਹ, ਜੀਭ, ਬੁੱਕਲ ਮਿਊਕੋਸਾ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਫਰਸ਼, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲੂ)

ਕੇਰਾਟਿਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕੁਆਮਸ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ

ਫਾਈਬਰੋਮਾ

ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਲੋਬੂਲਰ ਕੇਸ਼ਿਕਾ ਹੇਮਾਂਗੀਓਮਾ

ਮਿਊਕੋਸਲ ਮੇਲਾਨੋਮਾ

ਓਰਲ ਐਪੀਥੈਲਿਅਲ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ

ਪਾਇਓਜੈਨਿਕ ਗ੍ਰੈਨੁਲੋਮਾ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ

ਸਕੁਐਮਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਇਨ ਸੀਟੂ (ਸੀਆਈਐਸ)

ਸਕੁਆਮਸ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ

ਸਕੁਆਮਸ ਪੈਪੀਲੋਮਾ

ਵੇਰੂਕਾ ਵੁਲਗਾਰਿਸ

ਓਰੋਫੈਰਨਕਸ (ਟੌਨਸਿਲ, ਨਰਮ ਤਾਲੂ, ਅਤੇ ਜੀਭ ਦਾ ਅਧਾਰ)

ਗੈਰ-ਕੇਰਾਟਿਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ

ਸਕੁਆਮਸ ਪੈਪੀਲੋਮਾ

ਅੰਡਾ

ਐਟ੍ਰੋਫੀ

ਸੁਭਾਵਕ ਬ੍ਰੇਨਰ ਟਿorਮਰ

ਸੈਲੂਲਰ ਫਾਈਬਰੋਮਾ

ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਸਾਫ ਕਰੋ

ਕਾਰਪਸ ਲੂਟਿਅਮ ਸਿਸਟ

ਕੋਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੱਠ

ਸਿਸਟਿਕ ਫੋਕਲ

ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਾਇਡ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਓਇਡ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਟਿorਮਰ

ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਸਿਸ

ਫੋਲੀਕਲ ਸਿਸਟ

ਨਾਪਾਕ ਟੈਰੇਟੋਮਾ

ਪਰਿਪੱਕ ਸਿਸਟਿਕ ਟੈਰੇਟੋਮਾ

ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੈਲੂਲਰ ਫਾਈਬਰੋਮਾ

ਲੇਸਦਾਰ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਟਿorਮਰ

ਲੇਸਦਾਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਮਿcinਕਿਨਸ ਸਿਸਟੇਡੇਨੋਮਾ

ਮਿcinਕਿਨਸ ਸਿਸਟੇਡੇਨੋਫਾਈਬਰੋਮਾ

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਫਾਈਬਰੋਮਾ

ਪੇਰੀਓਵੇਰੀਅਨ ਅਡੈਸ਼ਨ

ਗੰਭੀਰ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਟਿorਮਰ

ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੀਰਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੀਰਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਿਸਟੇਡੇਨੋਮਾ

ਪੈਰਾਥੀਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ

ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਸੈਲੂਲਰ ਪੈਰਾਥਾਈਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ

ਪੈਰਾਥਾਈਰੋਇਡ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ

ਡਕਟਲ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਲੇਸਦਾਰ ਸਿਸਟਿਕ ਨਿਓਪਲਾਸਮ'

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿ neਰੋਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਟਿorਮਰ

ਪਲੇਯੂਰਾ

Mesothelioma

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ

ਐਡੇਨਕੋਕਾਰਿਨੋਮਾ'

ਸੁਜਾਤ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (ਬੀਪੀਐਚ)

ਹਾਈ ਗਰੇਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਿਕ ਇੰਟਰਾਪੀਥੀਲੀਅਲ ਨਿਓਪਲੇਸੀਆ (ਪਿੰਨ)

ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ (ਪੈਰੋਟਿਡ, ਸਬਮੈਂਡੀਬੂਲਰ, ਅਤੇ ਸਬਲਿੰਗੁਅਲ)

ਐਡੇਨੋਇਡ ਸਿਸਟਿਕ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਹਾਈਲਿਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (HCCC)

ਮੈਕੋਈਪੀਡਰਮੋਇਡ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਓਨਕੋਸਾਈਟੋਮਾ

ਪਾਲੀਓਮੋਰਫਿਕ ਐਡੀਨੋਮਾ'

ਲਾਰ ਨਲੀ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਵਾਰਥਿਨ ਟਿorਮਰ

ਚਮੜੀ

ਐਕਟਿਨਿਕ ਕੇਰਾਟੌਸਿਸ

ਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਬਾਸੋਸਕੁਆਮਸ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਬੁੱਲਸ ਪੇਮਫੀਗੌਇਡ

ਮਿਸ਼ਰਿਤ nevus

ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੇਵਸ

ਚਮੜੀਦਾਰ ਲੂਪਸ ਏਰੀਥੇਮੇਟੋਸਸ

ਸਿਲੰਡਰੋਮਾ

ਡਰਮਾਟੋਫਾਈਬਰੋਸਰਕੋਮਾ ਪ੍ਰੋਟਿransਬਰਨਸ (ਡੀਐਫਐਸਪੀ)

ਡਰਮਲ ਨਿvਸ

ਡਰਮਾਟੋਫਾਈਬਰੋਮਾ

ਡਿਸਪਲਾਸਟਿਕ ਨੇਵਸ

ਐਪੀਡਰਮੋਇਡ ਸਿਸਟ

ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਹੇਮੇਨਜੀਓਮਾ

ਹਿਡੇਰਾਡੇਨੋਮਾ

ਜੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇਵਸ

ਕੇਲੋਇਡ ਦਾਗ਼

ਲੈਂਟੀਗੋ ਮੈਲੀਗਨਾ

ਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ

ਹਮਲਾਵਰ ਮੇਲੇਨੋਮਾ

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾਨੋਮਾ

ਮਾਰਕੇਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਮਾਈਕਰੋਨੋਡਿularਲਰ ਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਨੋਡੂਲਰ ਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਪਲਾਜ਼ਮੇਸੀਓਮਾ

ਪਿਗਮੈਂਟਡ ਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਪਿਲਰ ਗੱਠ

ਪੋਰੋਮਾ

ਸਕਲੇਰੋਜ਼ਿੰਗ ਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸੀਬਰਰਿਕ ਕੈਰਾਟੋਸਿਸ

ਸੇਬੇਸੀਅਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸਪਾਈਰਾਡੇਨੋਮਾ

ਸਪੋਂਜਿਓਟਿਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ

ਸਪਿਟਜ਼ ਨੇਵਸ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ'

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੁਆਮਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸਤਹੀ ਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸਿਰਿੰਗੋਮਾ

ਟ੍ਰਿਚਿਲੇਮਲ ਗੱਠ

ਵੇਰੂਕਾ ਵੁਲਗਾਰਿਸ

ਜ਼ੈਂਥੇਲਸਮਾ

ਛੋਟਾ ਟੱਟੀ

ਸੈਲਯਕਾ ਬੀਮਾਰੀ

ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਟਿorਮਰ (ਜੀਆਈਐਸਟੀ)'

ਪੇਪਟਿਕ ਡਿodਡੇਨਾਈਟਿਸ

ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ (ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ, ਚਰਬੀ, ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ)

ਐਲਵੋਲਰ ਰਬਡੋਮਾਇਓਸਰਕੋਮਾ

ਐਂਜੀਓਲੀਪੋਮਾ

ਐਂਜੀਓਸਰਕੋਮਾ

ਐਟੀਪਿਕਲ ਲਿਪੋਮੈਟਸ ਟਿorਮਰ

ਡੂੰਘੀ ਫਾਈਬਰੋਮੈਟੋਸਿਸ

ਵੱਖਰਾ ਲਿਪੋਸਰਕੋਮਾ

ਡੈਸਮੋਇਡ ਟਿorਮਰ

ਭਰੂਣ ਰਬਡੋਮਿਓਸਾਰਕੋਮਾ

ਟਿorsਮਰਸ ਦਾ ਈਵਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰ

ਫਾਈਬਰੋਮੋਟੋਸਿਸ

ਗੰਗਲਿਯਨ ਪਤਾਲ

ਟੈਂਡਰਨ ਸ਼ਿਆਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਲਿਪੋਮਾ

ਕਪੋਸੀ ਸਾਰਕੋਮਾ

ਲੇਈਓਮਿਓਸਰਕੋਮਾ

ਨਿurਰੋਫਾਈਬਰੋਮਾ

ਨੋਡੂਲਰ ਫਾਸਸੀਟੀਸ

ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨਰਵ ਸ਼ਿਆਥ ਟਿorਮਰ (ਐਮਪੀਐਨਐਸਟੀ)

ਮਾਈਕਸਾਈਡ ਲਿਪੋਸਾਰਕੋਮਾ

ਪਲੇਓਮੋਰਫਿਕ ਲਿਪੋਮਾ

ਰਬਾਡੋਯੋਸਾਰਕੋਮਾ

ਸ਼ਵਾਨੋਮਾ

ਇਕੱਲੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਰਸੌਲੀ

ਸਪਿੰਡਲ ਸੈੱਲ ਲਿਪੋਮਾ

ਸਤਹੀ ਫਾਈਬਰੋਮੈਟੋਸਿਸ

ਸੈਨੋਵਿਅਲ ਸਾਰਕੋਮਾ

ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਲੇਮੋਰਫਿਕ ਸਾਰਕੋਮਾ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਲਿਪੋਸਾਰਕੋਮਾ

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ

ਮੈਨਿਨਿਓਮਾ

ਪੇਟ

ਐਡੇਨਕੋਕਾਰਿਨੋਮਾ

ਰਸਾਇਣਕ ਗੈਸਟਰੋਪੈਥੀ

ਦੀਰਘ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ

ਦੀਰਘ ਸਰਗਰਮ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ

ਗੰਭੀਰ ਨਾ -ਸਰਗਰਮ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ

ਇਰੋਸਿਵ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ

ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਟਿorਮਰ (ਜੀਆਈਐਸਟੀ)

ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ

ਹਾਈਪਰਪਲਾਸਟਿਕ ਪੌਲੀਪ'

ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਪੌਲੀਪ

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸਟਰੋਪੈਥੀ

ਜ਼ੈਨਥੋਮਾ

ਟੈਸਟਿਸ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼

ਭਰੂਣ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਰਮ-ਸੈੱਲ ਟਿਊਮਰ

ਸੈਮੀਨੋਮਾ

ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ

ਯੋਕ-ਸੈਕ ਟਿਊਮਰ

ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ

ਐਨਾਪਲਾਸਟਿਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਸਧਾਰਣ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਨੋਡਯੂਲ

ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਟਿਡ ਐਂਜੀਓਇਨਵੈਸਿਵ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਥਾਈਰੋਇਡ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਟਡ ਐਂਜੀਓਇਨਵੈਸਿਵ ਹਰਥਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਨਿਓਪਲਾਸਮ

ਹਰਥਲ ਸੈੱਲ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਹਰਥਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਮੈਡੀulਲਰੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ follicular ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਹਰਥਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਨੋਡਯੂਲਰ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ

ਨੋਡੂਲਰ ਥਾਈਰੋਇਡ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ

ਪੈਪਿਲਰੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਮਾੜਾ ਵੱਖਰਾ ਥਾਈਰੋਇਡ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਪੈਪਿਲਰੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਥਾਈਰੋਇਡ ਨਿਓਪਲਾਸਮ (ਐਨਆਈਐਫਟੀਪੀ)

ਪੈਪਿਲਰੀ ਥਾਈਰੋਇਡ ਮਾਈਕਰੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

Follicular neoplasm ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ

ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ follicular ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਰਥਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਮ

ਐਟ੍ਰੋਫਿਕ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਮ

ਐਟੀਪਿਕਲ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਲ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ

ਕਾਰਸਿਨੋਸਰਕੋਮਾ

ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਸਾਫ ਕਰੋ

ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਮ

ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਾਇਡ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਪੌਲੀਪ

ਐਟੈਪੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਲ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ

ਫਾਈਬਰੋਡ

ਲੇਯੋਮੀਓਮਾ

ਲਿਓਮੀਓਸਰਕੋਮਾ

ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਮ

ਗੁਪਤ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਮ

ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਯੋਨੀ

ਹਾਈ ਗਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟ੍ਰੈਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਚਐਸਆਈਐਲ)

ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟਰਾਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਲਐਸਆਈਐਲ)

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਐਸ ਸੀ ਸੀ)

ਅਤੇਜਡੰਬ

ਕੰਡੀਲੋਮਾ ਐਸੀਮੀਨੇਟਮ

ਵਿਭਿੰਨ ਵੁਲਵਰ ਇੰਟਰਾਪੀਥੈਲੀਅਲ ਨਿਓਪਲੇਸੀਆ (ਡੀਵੀਆਈਐਨ)

ਹਾਈ ਗਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟ੍ਰੈਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਚਐਸਆਈਐਲ)

ਐਕਸਟਰੈਮੈਮਰੀ ਪੇਗੇਟ ਬਿਮਾਰੀ

ਲਾਈਕਨ ਸਕੇਲਰੋਸਸ

ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟਰਾਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਲਐਸਆਈਐਲ)

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਐਸ ਸੀ ਸੀ)

A+ A A-