ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ

ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਅਕਤੂਬਰ 8, 2022


ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਰੋਗੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਨਿਦਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿਦਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X ਵਾਈਜ਼ੈਡ

A

ਫ਼ੌਸ
ਅਕਾਨਥੋਸਿਸ
ਗੰਭੀਰ ਜਲੂਣ
ਅਡੈਨਡਮ
ਐਡੀਨੋਮਾ
ਐਡੇਨਕੋਕਾਰਿਨੋਮਾ
ਐਡੀਨੋਮੋਸਿਸ
ਐਡੀਨੋਸਕੁਆਮਸ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ
ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ
ਅਡਰੇਲ ਗ੍ਰੰਥੀ
ਅਨਾਪਲੇਸਟਿਕ
ਅਨੀਮੀਆ
ਐਂਟੀਬਾਡੀ
ਅਪੋਚਰੀਨ
ਅਪਪੋਤਸਿਸ
ਆਰਟੀਰੀਓਵੈਨਸ ਖਰਾਬੀ (ਏਵੀਐਮ)
ਐਟ੍ਰੋਫਿਕ
ਐਟ੍ਰੋਫੀ
ਅਟਿਪਿਆ
ਅਟੀਪੈਕਲਲ
ਐਟੀਪਿਕਲ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਚਿੱਤਰ
ਅਟੈਪੀਕਲ ਮਾਈਟੋਸਿਸ

B

ਬੀ ਸੈੱਲ
ਬੈਲੂਨਿੰਗ ਹੈਪੇਟੋਸਾਈਟ
ਬੇਸਲ ਲਿੰਫੋਪਲਾਸਮਾਸਾਈਟੋਸਿਸ
ਬੇਸਲਾਇਡ ਨਿਓਪਲਾਜ਼ਮ
ਮਿਹਰਬਾਨ
ਸਧਾਰਨ ਨਿਓਪਲਾਸਮ
ਬਾਇਓਪਸੀ
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ
ਬ੍ਰੇਸਲੋ ਮੋਟਾਈ

C

ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ
ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ
ਕਾਰਸੀਨੋਇਡ
ਕਾਉਟਰੀ ਆਰਟੀਫੈਕਟ
CD20
CD3
CD30
CD34
CD5
CD68
CDX-2
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਫਟਣਾ
ਕ੍ਰਿਬ੍ਰਿਫਾਰਮ
ਦੀਰਘ ਸੋਜਸ਼
ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ
ਕੋਲਨ
ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ
ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਿਊਕੋਸਾ
ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ
ਕ੍ਰਿਪਟ ਫੋੜਾ
ਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿਗਾੜ
ਕ੍ਰਿਪਟਾਈਟਸ
ਸਾਈਟੋਕਰੇਟਿਨ
ਸਾਈਟੋਕਰੇਟਿਨ 5 (ਸੀਕੇ 5)
ਸਾਈਟੋਕਰੇਟਿਨ 7 (ਸੀਕੇ 7)
ਸਾਈਟੋਕਰੇਟਿਨ 20 (ਸੀਕੇ 20)
ਗੱਠ
ਸਾਇੋਸਲਾਜ਼ਮ

D

ਡੈਸਮੀਨ
ਡੈਸਮੋਪਲਾਸੀਆ
ਡੀਆਈਐਫ
ਭਿੰਨ
ਫੈਲਾਓ
ਸਿੱਧਾ ਇਮਯੂਨੋਫਲੋਰੇਸੈਂਸ
ਵਿਹਾਰਕ
ਨਲੀ
ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ'

E

ਐਡੀਮਾ
ਐਂਡੋਫਾਈਟਿਕ
ਈਓਸਿਨੋਫਿਲ
ਉਪਕਰਣ ਸੈੱਲ
ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ
ਐਪਸਟੀਨ-ਬਾਰ ਵਾਇਰਸ (EBV)
ਐਪਸਟੀਨ-ਬਾਰ ਵਾਇਰਸ-ਏਨਕੋਡ ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ ਆਰਐਨਏ (ਈਬਰ)
ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਰੀਸੈਪਟਰ (ER)
ਖਾਈ
ਐਕਸਾਈਜ'
ਐਕਸੋਫਾਈਟਿਕ
ਐਕਸਟਰਨੋਡਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (ENE)
ਐਕਸਟਰੈਪਰੇਨਚਾਈਮਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ

F

ਚਰਬੀ ਨੈਕਰੋਸਿਸ
ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ
ਫਾਈਬ੍ਰੀਨਾਇਡ ਨੈਕਰੋਸਿਸ
ਫਾਈਨ ਸੂਈ ਐਸੀਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓਪਸੀ (FNAB)
ਫਿਸ਼
ਫਲੋ
ਸੀਟੂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ
ਫੋਮੀ ਹਿਸਟਿਓਸਾਈਟ
ਫੋਕਲ
ਫੋਵੋਲਰ ਮੈਟਾਪਲੇਸੀਆ
ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਭਾਗ
ਫੁਹਰਮਨ ਗ੍ਰੇਡ

G

ਗਾਟਾ -3
ਗੈਲੇਬਲੇਡਰ
ਗੈਸਟਿਕ ਹੇਟਰੋਟੋਪੀਆ
ਗਲੈਂਡ
ਗਰੇਡ
ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ
ਦਾਣਾ ਟਿਸ਼ੂ
ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਮਾ
ਗਰੋਕੋਟ (GMS)
ਕੁੱਲ'
ਸਕਲ ਵਰਣਨ

H

ਹਮਾਰਤੋਮਾ
ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ
ਐਚ ਪਾਈਲੋਰੀ
ਹੈਮਾਟੌਕਸੀਲਿਨ ਅਤੇ ਈਓਸਿਨ (ਐਚ ਐਂਡ ਈ)
ਹੀਮੇਟੋਪੋਇਟਿਕ ਸੈੱਲ
ਵਿਪਰੀਤ
ਉਸਦਾ 2
ਹਾਈ-ਗਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟ੍ਰੈਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਚਐਸਆਈਐਲ)
ਸਮੂਹਿਕ
ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (ਐਚਪੀਵੀ)
ਹਰਥਲ ਸੈੱਲ
ਹਾਈਮਸ ਗ੍ਰੇਡ
ਹਾਈਪਰਸੈਲੂਲਰ
ਹਾਈਪਰਕਰੋਮੈਟਿਕ
ਹਾਈਪਰਕਰੋਮਸੀਆ'
ਹਾਈਪਰਗ੍ਰੈਨੁਲੋਸਿਸ
ਹਾਈਪਰਕ੍ਰੇਟੋਸਿਸ
ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ
ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫੀ
ਹਾਈਪੋਸੈਲੂਲਰ

I

ਇਮਯੂਨੋਹਿਸਟੋਕੈਮਿਸਟਰੀ (ਆਈਐਚਸੀ)
ਇਮਿogਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨ
ਇਮਯੂਨੋਰੇਕਟਿਵਿਟੀ
ਇਮਯੂਨੋਸਟੈਨ
ਨਾਕਾਫੀ
ਘੁਸਪੈਠੀਏ
ਘੁਸਪੈਠ
ਜਲੂਣ
ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਸੈੱਲ
ਇਸਕੇਮਿਕ ਨੈਕਰੋਸਿਸ
ਅਲੱਗ ਟਿorਮਰ ਸੈੱਲ (ਆਈਟੀਸੀ)
ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਅੰਤਰਕੋਸ਼ੀ ਪੁਲ
ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਮੈਟਾਪਲੇਸੀਆ
ਇੰਟਰਾਸੀਟੋਪਲਾਸਮਿਕ
ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਸਟੇਸਿਸ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਹਮਲੇ'

J

K

ਕਿਰੋਨੀਪ
ਕੇਰਾਟਿਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਕੀ -67
ਕੋਇਲੋਸਾਈਟਸ'
ਕੇ.ਆਰ.ਏ.ਐੱਸ

L

ਲਮੀਨਾ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਿਆ
ਜਾਲ
ਲਿukਕੋਸਾਈਟ
ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਸੀਮਤ
ਲੋਅ-ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟਰਾਐਪੀਥੈਲਿਅਲ ਜਖਮ (LSIL)
ਲਿਮਫਾਈਡ ਸਮੁੱਚੀ
ਲੀਮਫੋਸਾਈਟ
ਲਿਮਫੋਸਾਈਟੋਸਿਸ
ਲਿੰਫੋਵੈਸਕੁਲਰ ਹਮਲਾ (ਐਲਵੀਆਈ)
ਲੀਮਫੋਮਾ
ਲਿੰਫ ਨੋਡ'

M

ਅੰਤਰ
ਮੱਸ
ਘਾਤਕ
ਘਾਤਕ ਨਿਓਪਲਾਸਮ
ਮੇਲਾਨੋਸਾਈਟ
ਮੇਲਾਨੋਮਾ
ਮੈਟਾਪਲਾਸੀਆ
ਮੈਟਾਸੇਟੈਸਿਸ
ਮੇਸੋਥੈਲੀਅਲ ਸੈੱਲ
ਐਮਆਈਬੀ -1
ਮਾਈਕਰੋਕਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਘਟੀਆ ਹਮਲਾਵਰ
ਬੇਮੇਲ ਰਿਪੇਅਰ (ਐਮਐਮਆਰ)
ਮਿਸ਼ਰਤ
ਮਿਟੋਟਿਕ ਚਿੱਤਰ
ਮੂਕੋਸਾ
ਮੁਸਿਨ
ਮੁਸੀਬਤ
ਮੁਸੀਕਾਰਮੀਨ
ਮਲਟੀਫੋਕਲ
ਮਾਈਕਸੌਇਡ'

N

ਨਿਓਪਲਾਸਮ
ਨੈਕੋਰੋਸਿਸ
ਨੇਕਰੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗ੍ਰੈਨੁਲੋਮੈਟਸ ਸੋਜਸ਼
ਬਦਨੀਤੀ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲ
ਨਿuroਰੋਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਸੈੱਲ
ਨਿuroਰੋਏਂਡੋਕਰੀਨ ਟਿorਮਰ
ਗੈਰ-ਨਿਦਾਨ
ਨਾਨ-ਹੋਡਕਿਨ ਲਿਮਫੋਮਾ
ਗੈਰ- necrotizing granulomatous ਸੋਜਸ਼
ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ
ਗੈਰ-ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ
ਨਾਟਿੰਘਮ ਹਿਸਟੋਲੋਜਿਕ ਗ੍ਰੇਡ
ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ
ਨਿcleਕਲੀਓਲੀ

O

ਓਨਕੋਸਾਈਟਿਕ
ਓਰਲ ਗੁਫਾ
ਓਰੋਫੈਰਨੈਕਸ
ਓਸਟੋਇਡ'

P

p16
p40
p53
p63
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਹੇਟਰੋਟੋਪੀਆ
ਪਾਚਕ ਮੈਟਾਪਲਾਸੀਆ
ਪੈਨੇਥ ਸੈੱਲ ਮੈਟਾਪਲੇਸੀਆ
ਪੈਪਿਲਰੀ
ਪੈਰੇਨਚਾਈਮਾ
ਪਾਸ ਸਕੋਰ
ਪੈਕਸ -8
ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਐਸਿਡ ਸ਼ਿਫ਼ (PAS)
ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਐਸਿਡ ਸ਼ਿਫ ਪਲੱਸ ਡਾਇਸਟੇਜ (PAS-D)
ਪੈਰਾਕੇਰੇਟੌਸਿਸ
ਪੈਰੀਨੀਯੁਰਲ ਹਮਲਾ (ਪੀਐਨਆਈ)
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ
ਪਲੇਓਮੋਰਫਿਕ
ਪੌਲੀਪ
ਅਗੇਤਰ
ਪ੍ਰਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਰੀਸੈਪਟਰ (ਪੀਆਰ)
ਪਰਾਕਸੀਕਲ
ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ
ਘਟੀਆ ਭੇਦ
ਬਦਨੀਤੀ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਪੀਟੀਐਨਐਮ'

Q

R

ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ (RBCs)
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲਿਮਫਾਈਡ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ
ਰਿਸਰਚ
ਰਿੰਗ ਸਾਈਡਰੋਬਲਾਸਟਸ

S

S100
sarcoma
ਸਰਕੋਮਾਟਾਇਡ
ਸੇਨਟੀਨੇਲ ਲਿੰਫ ਨੋਡ
ਸਿਗਨੇਟ ਰਿੰਗ ਸੈੱਲ
ਛੋਟੀ ਆਂਤੜੀ ਦਾ ਮਿਊਕੋਸਾ
ਸੂਰਜੀ ਇਲਾਸਟੋਸਿਸ
SOX10
ਸਟੋਮਾ
ਸਟ੍ਰੋਮਾ
ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ
ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਗ
ਨਮੂਨਾ
ਸਪਿੰਡਲ ਸੈੱਲ
ਸਪਿੰਡਲ ਸੈੱਲ ਨਿਓਪਲਾਜ਼ਮ
ਸਪੌਂਜੀਓਸਿਸ
ਸਪੰਜੀਓਟਿਕ
ਸਿਨੇਪਟੋਫਿਸੀਨ
ਸਿੰਡਰੋਮ
ਸਿਨੋਪਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟ

T

ਟੀ ਸੈੱਲ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਭਾਜਿਤ
ਟੈਸਟਿਕਲ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ੋਨ
ਟੀਟੀਐਫ -1
ਟਿਊਬਲ ਮੈਟਾਪਲਾਸੀਆ
ਟਿਊਮਰ
ਟਿorਮਰ ਕੈਪਸੂਲ
ਰਸੌਲੀ ਜਮਾ
ਟਿorਮਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ (TILs)
ਟਿorਮਰ ਨੈਕਰੋਸਿਸ
ਟਿorਮਰ ਰੀਗਰੈਸ਼ਨ
ਥਾਇਰੋਗਲੋਬੂਲਿਨ
ਥਾਈਰੋਇਡ ਨੋਡਿਊਲ

U

ਅਲਸਰ
ਅਲਸਰਿਟਿਅਲ ਕੋਲੇਟਿਸ
ਅਣਵਿਆਹੇ
ਯੂਰੋਥੇਲਿਅਲ ਸੈੱਲ
ਬੱਚੇਦਾਨੀ

V

ਨਾੜੀ
ਵਾਇਰਲ ਸਾਈਟੋਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ

W

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ

X

ਜ਼ੈਨਥੋਮਾ

Y

Z

A+ A A-