ਸਾਡੇ ਬਾਰੇMyPathologyReport.ca ਕੀ ਹੈ?

MyPathologyReport.ca ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਟੂਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਦਾਨ ਲਾਇਬਰੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਨਿਦਾਨਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਲੇਖ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

MyPathologyReport.ca 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਲੇਖ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ?

MyPathologyReport.ca 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਏ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ.

ਮਰੀਜ਼ MyPathologyReport.ca ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ MyPathologyReport.ca ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ.

ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੀ ਟੀਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ theyਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ MyPathologyReport.ca 'ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ.

ਕੀ MyPathologyReport.ca ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?

ਨਹੀਂ. MyPathologyReport ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MyPathologyReport ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ. ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MyPathologyReport.ca ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ.

A+ A A-