ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਲੱਭੋ

ਸਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਲੇਖ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਨਿਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਅਡਰੇਲ ਗ੍ਰੰਥੀ

ਮਾਇਲੋਲੀਪੋਮਾ

ਫਿਓਕਰੋਮੋਸਾਈਟੋਮਾ

ਅੰਤਿਕਾ

ਤੀਬਰ ਅਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ

ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਪੈਂਡਿਸਲ ਮਿcinਕਿਨਸ ਨਿਓਪਲਾਸਮ (LAMN)

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿ neਰੋਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਟਿorਮਰ (NET)

ਬਲੈਡਰ, ਯੂਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਯੂਰੇਥਰਾ

ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਪੈਪਿਲਰੀ ਯੂਰੋਥੇਲਿਅਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਪੌਲੀਪੌਇਡ ਸਿਸਟੀਟਿਸ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਬਲੱਡ

ਦੀਰਘ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੀਮੀਆ

ਦੀਰਘ ਲਿਮਫੋਸਿਟੀਕ ਲਿuਕਿਮੀਆ

ਹੀਮੋਲਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ

ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਨੀਮੀਆ

ਮੇਗਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ

ਮਾਈਲੋਡਿਸਪਲੈਸਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮਜ਼ (ਐਮਡੀਐਸ)

ਥ੍ਰੌਮਬੋਟਿਕ ਮਾਈਕਰੋਐਂਜੀਓਪੈਥੀ

ਬੋਨ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ

ਦੀਰਘ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੀਮੀਆ

ਦੀਰਘ ਲਿਮਫੋਸਿਟੀਕ ਲਿuਕਿਮੀਆ

ਕੋਰਡੋਮਾ

ਕੋਂਡਰੋਸਾਰਕੋਮਾ

ਐਨਚਨਡ੍ਰੋਮਾ

ਈਵਿੰਗ ਸਾਰਕੋਮਾ

ਹੱਡੀ

ਹੱਡੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਹੀਮੋਲਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ

ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਨੀਮੀਆ

ਮੇਗਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ

ਮਾਈਲੋਡਿਸਪਲੈਸਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮਜ਼ (ਐਮਡੀਐਸ)

'ਓਸਟੋਬਲਾਸਟੋਮਾ

ਓਸਟੀਚੋਂਡਾਰੋਮਾ

ਗਠੀਏ

ਓਸਟੋਸਾਰਕੋਮਾ

ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ ਨਿਓਪਲਾਸਮ

ਪਲਾਜ਼ਮੇਸੀਓਮਾ

ਥ੍ਰੌਮਬੋਟਿਕ ਮਾਈਕਰੋਐਂਜੀਓਪੈਥੀ

ਦਿਮਾਗ

ਗਲੋਬਲਾਸਟੋਮਾ

ਮੈਨਿਨਿਓਮਾ

ਓਲੀਗੋਡੇਂਦਰੋਗਲੀਓਮਾ

ਛਾਤੀ

ਕਾਲਮਨਰ ਸੈੱਲ ਚੇਂਜ (ਸੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਰ ਸੈੱਲ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (ਸੀਸੀਐਚ)

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਕਲੇਰੋਸਿੰਗ ਜ਼ਖਮ

ਸੀਟੂ ਵਿਚ ਡੀਕਟਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਡੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.)

ਫਿਬਰੋਡੇਨੋਮਾ

ਫਾਈਬਰੋਸਿਸਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀ

ਫਲੈਟ ਐਪੀਥੈਲੀਅਲ ਐਟੀਪੀਆ (ਐਫਈਏ)

ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਹਮਲਾਵਰ ਡੈਕਟਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਲੋਬੂਲਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਬੂਲਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਐਲਸੀਆਈਐਸ)

ਪੈਪਿਲਰੀ ਜਖਮ

ਫਾਈਲੋਡਸ ਟਿorਮਰ

ਰੇਡੀਅਲ ਦਾਗ

ਆਮ ਨਲੀ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ

ਸਰਵੀਕਸ

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (ਏਆਈਐਸ)

ਐਟੀਪਿਕਲ ਸਕੁਐਮਸ ਸੈੱਲ, ਐਚਐਸਆਈਐਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਏਐਸਸੀ-ਐਚ)

ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਐਟੀਪਿਕਲ ਸਕੁਐਮਸ ਸੈੱਲ (ਏਐਸਸੀ-ਯੂਐਸ)

ਐਟੀਪਿਕਲ ਗਲੈਂਡੂਲਰ ਸੈੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ (ਏਜੀਐਸ ਐਨਓਐਸ)

ਐਟੀਪਿਕਲ ਗਲੈਂਡੂਲਰ ਸੈੱਲ, ਨਿਓਪਲਾਸਟਿਕ (ਏਜੀਐਸ)

ਸਰਵਾਈਕਲ ਇੰਟਰਾਐਪੀਥੈਲਿਅਲ ਨਿਓਪਲਾਸੀਆ (ਸੀਆਈਐਨ)

ਐਂਡੋਸਰਵੀਕਲ ਪੌਲੀਪ

ਐਂਡੋਸੋਰਵਿਕਲ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਹਾਈ ਗਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟ੍ਰੈਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਚਐਸਆਈਐਲ)

ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟਰਾਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਲਐਸਆਈਐਲ)

ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਖਮ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ (ਐਨਆਈਐਲਐਮ) ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ

ਕੋਲਨ, ਗੁਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨਹਿਰ

ਐਡੇਨਕੋਕਾਰਿਨੋਮਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਲਾਈਟਿਸ

ਗੰਭੀਰ ਐਕਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ

ਕੋਲੇਜੇਨਸ ਕੋਲਾਈਟਿਸ

ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਟਿorਮਰ (ਜੀਆਈਐਸਟੀ)

ਹਾਈ ਗਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟ੍ਰੈਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਚਐਸਆਈਐਲ)

ਹਾਈਪਰਪਲਾਸਟਿਕ ਪੌਲੀਪ

ਹਮਲਾਵਰ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਲਿਮਫੋਸਾਈਟਿਕ ਕੋਲਾਈਟਿਸ

ਸੂਖਮ ਕੋਲਾਈਟਿਸ

ਲੇਸਦਾਰ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਨਿuroਰੋਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿ neਰੋਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸੇਸੀਲ ਸੇਰੇਟਿਡ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਸੇਸੀਲ ਸੇਰੇਟੇਡ ਜਖਮ

ਸੇਸੀਲ ਸੇਰੇਟਡ ਪੌਲੀਪ

ਟਿularਬੁਲਰ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਟਿulਬੂਲੋਵਿਲਸ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਵਿਲਸ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿ neਰੋਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਟਿorਮਰ

ਡੂਡੇਨਮੌਮ

ਸੈਲਯਕਾ ਬੀਮਾਰੀ

ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਟਿorਮਰ (ਜੀਆਈਐਸਟੀ)'

ਪੇਪਟਿਕ ਡਿodਡੇਨਾਈਟਿਸ

ਐਸੋਫਗਸਸ

ਐਡੇਨਕੋਕਾਰਿਨੋਮਾ

ਬੈਰੇਟ ਦੀ ਠੋਡੀ

ਈਓਸਿਨੋਫਿਲਿਕ ਐਸੋਫੈਗਾਈਟਿਸ

ਉਬਾਲ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ'

ਸਕੁਆਮਸ ਪੈਪੀਲੋਮਾ

ਫੈਲੋਪਿਅਨ ਟਿ .ਬ

ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਸਿਸ

ਗੰਭੀਰ ਟਿalਬਲ ਇੰਟਰਾਪੀਥੈਲੀਅਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਐਸਟੀਆਈਸੀ)

ਗੈਲੇਬਲੇਡਰ

ਗੰਭੀਰ cholecystitis

ਗੁਰਦੇ

ਕ੍ਰੋਮੋਫੋਬ ਰੇਨਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸੈੱਲ ਰੈਨਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ

ਪੈਪਿਲਰੀ ਰੈਨਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਲਾਰੀਐਨਕਸ

ਲੈਰੀਨਕਸ ਵਿੱਚ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡਸ, ਆਰੀਪੀਗਲੋਟਿਕ ਫੋਲਡਸ, ਐਪੀਗਲੋਟੀਸ ਅਤੇ ਵੈਸਟਿਬੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਕੇਰਾਟਿਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕੁਆਮਸ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ

ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ

ਸਕੁਐਮਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਇਨ ਸੀਟੂ (ਸੀਆਈਐਸ)

ਸਕੁਆਮਸ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ

ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਬਾਈਲ ਨਲੀ

ਸਵੈਚਾਲਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ

ਪਿਤ ਨਲੀ ਹਮਾਰਤੋਮਾ

ਸਰਰੋਸਿਸ

ਹੈਪੇਟੋਸੈਲਿularਲਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਐਚ ਸੀ ਸੀ)

ਇੰਟਰਾਹੇਪੇਟਿਕ ਚੋਲੰਗੀਓਕਰਸਿਨੋਮਾ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਲੀਅਰੀ ਕੋਲਨਜਾਈਟਿਸ (ਪੀਬੀਸੀ)

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੇਲਰੋਸਿੰਗ ਕੋਲੇਨਜਾਈਟਿਸ (PSC)

ਸਟੀਆਟੋਸਿਸ

ਸਟੀਟੋਹੇਪੇਟਾਈਟਸ

ਵਾਨ ਮੇਯੇਨਬਰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ

ਫੇਫੜਾ

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ

ਐਡੇਨਕੋਕਾਰਿਨੋਮਾ

ਐਟੀਪਿਕਲ ਕਾਰਸਿਨੋਇਡ ਟਿorਮਰ

Covid-19

NUT ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

Mesothelioma

ਨਮੂਨੀਆ

ਛੋਟਾ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ'

ਆਮ ਕਾਰਸਿਨੋਇਡ ਟਿorਮਰ

ਆਮ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਨਮੂਨੀਆ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ

ਬੁਰਕਿਟ ਲਿਮਫੋਮਾ

ਵੱਡੇ ਬੀ ਸੈੱਲ ਲਿੰਫੋਮਾ ਫੈਲਾਓ

ਫੁੱਲਿਕੂਲਰ ਲਿੰਫੋਮਾ'

ਹਾਜ਼ਕਿਨ ਲਿਮਫੋਮਾ

ਮੰਟਲ ਸੈੱਲ ਲਿਮਫੋਮਾ

ਨਾਨ-ਹੋਡਕਿਨ ਲਿਮਫੋਮਾ'

ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ ਨਿਓਪਲਾਸਮ

ਪਲਾਜ਼ਮੇਸੀਓਮਾ

ਛੋਟਾ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਿਕ ਲਿੰਫੋਮਾ

ਨਾਸਿਕ ਗੁਫਾ ਅਤੇ ਪਰਨਾਸਲ ਸਾਈਨਸ

ਨੱਕ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਅਤੇ ਪਰਨਾਸਲ ਸਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਾਸਿਕ ਸੈਪਟਮ, ਟਰਬਿਨੇਟਸ, ਮੈਕਸਿਲਰੀ ਸਾਈਨਸ, ਐਥਮੋਇਡ ਸਾਈਨਸ, ਅਤੇ ਸਪੈਨੋਇਡ ਸਾਈਨਸ

ਅਮੇਲੋਬਲਾਸਟੋਮਾ

ਦੀਰਘ rhinosinusitis

ਅੰਤੜੀ-ਕਿਸਮ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਗੈਰ-ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (ਗੈਰ-ਆਈਟੀਏਸੀ)

NUT ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸਨਾਈਡਰਿਅਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ

ਸਿਨੋਨਾਸਲ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਪੌਲੀਪ

ਸਿਨੋਨਾਸਲ ਪੈਪੀਲੋਮਾ

ਸਿਨੋਨਾਸਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਐਸ ਐਨ ਯੂ ਸੀ)

ਨਾਸੋਫੈਰਨਿਕਸ

ਨੋਸੋਫੈਰਿਨਜੀਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਨਾਸੋਫੈਰਨਕਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਕੇਰਾਟਿਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕੁਐਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

NUT ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਓਰਲ ਗੁਫਾ

ਮੌਖਿਕ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ, ਜੀਭ, ਬੁੱਕਲ ਬਲਗਮ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਖਤ ਤਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਐਡੇਨੋਇਡ ਸਿਸਟਿਕ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਕੇਰਾਟਿਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕੁਆਮਸ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ

ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਲੋਬੂਲਰ ਕੇਸ਼ਿਕਾ ਹੇਮਾਂਗੀਓਮਾ

ਮੈਕੋਈਪੀਡਰਮੋਇਡ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਪਾਲੀਓਮੋਰਫਿਕ ਐਡੀਨੋਮਾ'

ਪਾਇਓਜੈਨਿਕ ਗ੍ਰੈਨੁਲੋਮਾ

ਲਾਰ ਨਲੀ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ

ਸਕੁਐਮਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਇਨ ਸੀਟੂ (ਸੀਆਈਐਸ)

ਸਕੁਆਮਸ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ

ਸਕੁਆਮਸ ਪੈਪੀਲੋਮਾ

ਵੇਰੂਕਾ ਵੁਲਗਾਰਿਸ

ਵਾਰਥਿਨ ਟਿorਮਰ

ਓਰੋਫੈਰਨੈਕਸ

Opਰੋਫੈਰਨਕਸ ਵਿੱਚ ਟੌਨਸਿਲ, ਨਰਮ ਤਾਲੂ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਗੈਰ-ਕੇਰਾਟਿਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ

ਸਕੁਆਮਸ ਪੈਪੀਲੋਮਾ

ਅੰਡਾ

ਐਟ੍ਰੋਫੀ

ਸੁਭਾਵਕ ਬ੍ਰੇਨਰ ਟਿorਮਰ

ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਸਾਫ ਕਰੋ

ਕਾਰਪਸ ਲੂਟਿਅਮ ਸਿਸਟ

ਕੋਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੱਠ

ਸਿਸਟਿਕ ਫੋਕਲ

ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਾਇਡ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਓਇਡ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਟਿorਮਰ

ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਸਿਸ

ਫੋਲੀਕਲ ਸਿਸਟ

ਨਾਪਾਕ ਟੈਰੇਟੋਮਾ

ਪਰਿਪੱਕ ਸਿਸਟਿਕ ਟੈਰੇਟੋਮਾ

ਲੇਸਦਾਰ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਟਿorਮਰ

ਲੇਸਦਾਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਮਿcinਕਿਨਸ ਸਿਸਟੇਡੇਨੋਮਾ

ਮਿcinਕਿਨਸ ਸਿਸਟੇਡੇਨੋਫਾਈਬਰੋਮਾ

ਪੇਰੀਓਵੇਰੀਅਨ ਅਡੈਸ਼ਨ

ਗੰਭੀਰ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਟਿorਮਰ

ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੀਰਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੀਰਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਿਸਟੇਡੇਨੋਮਾ

ਪੈਰਾਥੀਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ

ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਸੈਲੂਲਰ ਪੈਰਾਥਾਈਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ

ਪੈਰਾਥਾਈਰੋਇਡ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ

ਡਕਟਲ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਲੇਸਦਾਰ ਸਿਸਟਿਕ ਨਿਓਪਲਾਸਮ'

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿ neਰੋਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਟਿorਮਰ

ਪਲੇਯੂਰਾ

Mesothelioma

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ

ਐਡੇਨਕੋਕਾਰਿਨੋਮਾ'

ਸੁਜਾਤ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (ਬੀਪੀਐਚ)

ਹਾਈ ਗਰੇਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਿਕ ਇੰਟਰਾਪੀਥੀਲੀਅਲ ਨਿਓਪਲੇਸੀਆ (ਪਿੰਨ)

ਸਾਂਹਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ

ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਟਿਡ, ਸਬਮੈਂਡੀਬੂਲਰ, ਸਬਲਿੰਗੁਅਲ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲਾਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਐਡੇਨੋਇਡ ਸਿਸਟਿਕ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਮੈਕੋਈਪੀਡਰਮੋਇਡ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਓਨਕੋਸਾਈਟੋਮਾ

ਪਾਲੀਓਮੋਰਫਿਕ ਐਡੀਨੋਮਾ'

ਲਾਰ ਨਲੀ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਵਾਰਥਿਨ ਟਿorਮਰ

ਚਮੜੀ

ਐਕਟਿਨਿਕ ਕੇਰਾਟੌਸਿਸ

ਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਬੁੱਲਸ ਪੇਮਫੀਗੌਇਡ

ਮਿਸ਼ਰਿਤ nevus

ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੇਵਸ

ਚਮੜੀਦਾਰ ਲੂਪਸ ਏਰੀਥੇਮੇਟੋਸਸ

ਡਰਮਾਟੋਫਾਈਬਰੋਸਰਕੋਮਾ ਪ੍ਰੋਟਿransਬਰਨਸ (ਡੀਐਫਐਸਪੀ)

ਡਰਮਲ ਨਿvਸ

ਡਰਮਾਟੋਫਾਈਬਰੋਮਾ

ਡਿਸਪਲਾਸਟਿਕ ਨੇਵਸ

ਐਪੀਡਰਮੋਇਡ ਸਿਸਟ

ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਹੇਮੇਨਜੀਓਮਾ

ਜੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇਵਸ

ਕੇਲੋਇਡ ਦਾਗ਼

ਲੈਂਟੀਗੋ ਮੈਲੀਗਨਾ

ਹਮਲਾਵਰ ਮੇਲੇਨੋਮਾ

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾਨੋਮਾ

ਮਾਰਕੇਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਪਲਾਜ਼ਮੇਸੀਓਮਾ

ਪਿਲਰ ਗੱਠ

ਸੀਬਰਰਿਕ ਕੈਰਾਟੋਸਿਸ

ਸੇਬੇਸੀਅਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਸਪੋਂਜਿਓਟਿਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ

ਸਪਿਟਜ਼ ਨੇਵਸ

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈਲ ਕਾਸਰਿਨੋਮਾ'

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੁਆਮਸ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਟ੍ਰਿਚਿਲੇਮਲ ਗੱਠ

ਵੇਰੂਕਾ ਵੁਲਗਾਰਿਸ

ਜ਼ੈਂਥੇਲਸਮਾ

ਛੋਟਾ ਟੱਟੀ

ਸੈਲਯਕਾ ਬੀਮਾਰੀ

ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਟਿorਮਰ (ਜੀਆਈਐਸਟੀ)'

ਪੇਪਟਿਕ ਡਿodਡੇਨਾਈਟਿਸ

ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ

ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਐਂਜੀਓਲੀਪੋਮਾ

ਐਂਜੀਓਸਰਕੋਮਾ

ਐਟੀਪਿਕਲ ਲਿਪੋਮੈਟਸ ਟਿorਮਰ

ਡੂੰਘੀ ਫਾਈਬਰੋਮੈਟੋਸਿਸ

ਵੱਖਰਾ ਲਿਪੋਸਰਕੋਮਾ

ਡੈਸਮੋਇਡ ਟਿorਮਰ

ਟਿorsਮਰਸ ਦਾ ਈਵਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰ

ਫਾਈਬਰੋਮੋਟੋਸਿਸ

ਗੰਗਲਿਯਨ ਪਤਾਲ

ਟੈਂਡਰਨ ਸ਼ਿਆਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਲਿਪੋਮਾ

ਕਪੋਸੀ ਸਾਰਕੋਮਾ

ਲੇਈਓਮਿਓਸਰਕੋਮਾ

ਨਿurਰੋਫਾਈਬਰੋਮਾ

ਨੋਡੂਲਰ ਫਾਸਸੀਟੀਸ

ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨਰਵ ਸ਼ਿਆਥ ਟਿorਮਰ (ਐਮਪੀਐਨਐਸਟੀ)

ਮਾਈਕਸਾਈਡ ਲਿਪੋਸਾਰਕੋਮਾ

ਪਲੇਓਮੋਰਫਿਕ ਲਿਪੋਮਾ

ਰਬਾਡੋਯੋਸਾਰਕੋਮਾ

ਸ਼ਵਾਨੋਮਾ

ਇਕੱਲੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਰਸੌਲੀ

ਸਪਿੰਡਲ ਸੈੱਲ ਲਿਪੋਮਾ

ਸਤਹੀ ਫਾਈਬਰੋਮੈਟੋਸਿਸ

ਸੈਨੋਵਿਅਲ ਸਾਰਕੋਮਾ

ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਲੇਮੋਰਫਿਕ ਸਾਰਕੋਮਾ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਲਿਪੋਸਾਰਕੋਮਾ

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ

ਮੈਨਿਨਿਓਮਾ

ਪੇਟ

ਐਡੇਨਕੋਕਾਰਿਨੋਮਾ

ਰਸਾਇਣਕ ਗੈਸਟਰੋਪੈਥੀ

ਦੀਰਘ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ

ਗੰਭੀਰ ਨਾ -ਸਰਗਰਮ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ

ਇਰੋਸਿਵ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ

ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਟਿorਮਰ (ਜੀਆਈਐਸਟੀ)

ਹਾਈਪਰਪਲਾਸਟਿਕ ਪੌਲੀਪ'

ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਪੌਲੀਪ

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸਟਰੋਪੈਥੀ

ਜ਼ੈਨਥੋਮਾ

ਟੈਸਟਿਸ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼

ਭਰੂਣ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਰਮ-ਸੈੱਲ ਟਿਊਮਰ

ਸੈਮੀਨੋਮਾ

ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ

ਯੋਕ-ਸੈਕ ਟਿਊਮਰ

ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ

ਸਧਾਰਣ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਨੋਡਯੂਲ

ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਨਿਓਪਲਾਸਮ

ਹਰਥਲ ਸੈੱਲ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਹਰਥਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਮੈਡੀulਲਰੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਪੈਪਿਲਰੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਨੋਡਯੂਲਰ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ

ਨੋਡੂਲਰ ਥਾਈਰੋਇਡ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ

ਪੈਪਿਲਰੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਥਾਈਰੋਇਡ ਨਿਓਪਲਾਸਮ (ਐਨਆਈਐਫਟੀਪੀ)

ਪੈਪਿਲਰੀ ਥਾਈਰੋਇਡ ਮਾਈਕਰੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

Follicular neoplasm ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ

ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਮ

ਐਟ੍ਰੋਫਿਕ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਮ

ਐਟੀਪਿਕਲ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਲ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ

ਕਾਰਸਿਨੋਸਰਕੋਮਾ

ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਸਾਫ ਕਰੋ

ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਮ

ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਾਇਡ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਪੌਲੀਪ

ਐਟੈਪੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਲ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ

ਫਾਈਬਰੋਡ

ਲੇਯੋਮੀਓਮਾ

ਲਿਓਮੀਓਸਰਕੋਮਾ

ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਮ

ਗੁਪਤ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਮ

ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਯੋਨੀ

ਹਾਈ ਗਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟ੍ਰੈਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਚਐਸਆਈਐਲ)

ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟਰਾਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਲਐਸਆਈਐਲ)

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਐਸ ਸੀ ਸੀ)

ਅਤੇਜਡੰਬ

ਕੰਡੀਲੋਮਾ ਐਸੀਮੀਨੇਟਮ

ਵਿਭਿੰਨ ਵੁਲਵਰ ਇੰਟਰਾਪੀਥੈਲੀਅਲ ਨਿਓਪਲੇਸੀਆ (ਡੀਵੀਆਈਐਨ)

ਹਾਈ ਗਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟ੍ਰੈਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਚਐਸਆਈਐਲ)

ਐਕਸਟਰੈਮੈਮਰੀ ਪੇਗੇਟ ਬਿਮਾਰੀ

ਲਾਈਕਨ ਸਕੇਲਰੋਸਸ

ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੁਆਮਸ ਇੰਟਰਾਪੀਥੈਲੀਅਲ ਜਖਮ (ਐਲਐਸਆਈਐਲ)

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਐਸ ਸੀ ਸੀ)

A+ A A-