Diagnostická knižnica


September 28, 2022


Diagnostická knižnica obsahuje viac ako 300 článkov vytvorených patológmi, ktoré vám pomôžu dozvedieť sa viac o vašej diagnóze a prečítať si správu o vašej patológii. Články v knižnici sú usporiadané podľa oblasti príslušného orgánu. Kontaktujte nás ak potrebujete pomoc pri hľadaní článku alebo máte otázky týkajúce sa niektorého z článkov v knižnici.

Nadoborová žľaza

Adrenokortikálny adenóm

Adrenokortikálny karcinóm

Myelolipóm

Pheochromocytoma

Análny kanál a konečník

Skvamózna intraepiteliálna lézia vysokého stupňa (HSIL)

Spinocelulárny karcinóm

Dodatok

Akútna apendicitída

Nízky stupeň apendixového mucinózneho novotvaru (LAMN)

Dobre diferencovaný neuroendokrinný nádor (NET)

Močový mechúr, močovody a močová trubica

Papilárny uroteliálny karcinóm vysokého stupňa

Papilárny uroteliálny karcinóm nízkeho stupňa

Polypoidná cystitída

Uroteliálny karcinóm

Uroteliálny karcinóm in situ (CIS)

Krv

Anémia chronických chorôb

Chronická lymfocytová leukémia

Hemolytická anémia

Anémia s nedostatkom železa

Megaloblastická anémia

Myelodysplastické syndrómy (MDS)

Trombotická mikroangiopatia

Kosť a kostná dreň

Ameloblastóm

Anémia chronických chorôb

Centrálny atypický chrupavkový nádor

Chronická lymfocytová leukémia

chordom

chondrosarkom

enchondroma

Ewingov sarkóm

Zlomenina

Obrovský bunkový nádor kosti

Hemolytická anémia

Anémia s nedostatkom železa

Megaloblastická anémia

Myelodysplastické syndrómy (MDS)

osteoblastóm

osteochondrom

Osteoidný osteóm

osteosarkómu

Neoplazmus plazmatických buniek

plazmocytóm

Trombotická mikroangiopatia

Mozog

Astrocytóm, IDH-mutant, CNS WHO stupeň 2

Astrocytóm, IDH-mutant, CNS WHO stupeň 3

Astrocytóm, IDH-mutant, CNS WHO stupeň 4

Glioblastóm, IDH divokého typu

meningiom

Oligodendroglióm

Prsia

Atypická duktálna hyperplázia (ADH)

Zmena stĺpcovej bunky (CCC)

Hyperplázia stĺpcových buniek (CCH)

Komplexná sklerotizujúca lézia

Duktálny karcinóm in situ (DCIS)

fibroadenóm

Fibrocystická zmena

Ploché epiteliálne atypie (FEA)

Nádor z granulárnych buniek

Invazívny duktálny karcinóm

Invazívny lobulárny karcinóm

Invazívny mucinózny karcinóm

Intraduktálny papilóm

Lobulárny karcinóm in situ (LCIS)

Papilárna lézia

Nádor Phyllodes

Pseudoangiomatózna stromálna hyperplázia (PASH)

Radiálna jazva

Obvyklá duktálna hyperplázia

čapík

Adenokarcinóm in situ (AIS)

Atypické skvamózne bunky, nemôžu vylúčiť HSIL (ASC-H)

Atypické skvamózne bunky neurčeného významu (ASC-US)

Atypické glandulárne bunky, inak nešpecifikované (AGS NOS)

Atypické glandulárne bunky uprednostňujú neoplastické (AGS)

Cervikálna intraepiteliálna neoplázia (CIN)

Endocervikálny polyp

Endocervikálny adenokarcinóm

Skvamózna intraepiteliálna lézia vysokého stupňa (HSIL)

Skvamózna intraepiteliálna lézia nízkeho stupňa (LSIL)

Negatívne pre intraepiteliálnu léziu alebo malignitu (NILM)

Spinocelulárny karcinóm

Hrubé črevo, konečník a análny kanál

adenokarcinóm

Chronická kolitída

Chronická aktívna kolitída

Kolagénna kolitída

Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST)

Hyperplastický polyp

Zápalový polyp

Invazívny adenokarcinóm

Lymfocytárna kolitída

Mikroskopická kolitída

Mucinózny adenokarcinóm

Neuroendokrinný karcinóm

Zle diferencovaný neuroendokrinný karcinóm

Sedavý zúbkovaný adenóm

Prisadená zúbkovaná lézia

Sedavý zúbkovaný polyp

Tubulárny adenóm

Tubulovilózny adenóm

Vilózny adenóm

Dobre diferencovaný neuroendokrinný nádor

Dvanástnik

Celiakia

Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST)

Peptická duodenitída

Pažerák

adenokarcinóm

Barrettov pažerák

Eozinofilná ezofagitída

Intramukózny adenokarcinóm

Refluxná ezofagitída

Spinocelulárny karcinóm

Skvamózny papilóm

Vajcovody

Endometrióza

Serózny tubálny intraepiteliálny karcinóm (STIC).

žlčník

Chronická cholecystitída

Oblička

Chromofóbny karcinóm obličkových buniek

Jasnobunkový obličkový karcinóm

Papilárny karcinóm obličkových buniek

Hrtan (hlasivky, aryepiglotické záhyby, epiglottis a vestibul)

Keratinizujúca skvamózna dysplázia

Nádor z granulárnych buniek

Spinocelulárny karcinóm

Skvamózny karcinóm in situ (CIS)

Skvamózna dysplázia

Uzol hlasiviek

Polyp hlasiviek

Pečeň a žlčové cesty

Autoimunitná hepatitída

Hamartóm žlčových ciest

cirhóza

Hepatocelulárny karcinóm (HCC)

Intrahepatálny cholangiokarcinóm

Primárna biliárna cholangitída (PBC)

Primárna sklerotizujúca cholangitída (PSC)

Steatóza

Steatohepatitída

von Meyenburgov komplex

pľúca

Akútne poškodenie pľúc

adenokarcinóm

Adenokarcinóm in situ (AIS)

Atypický karcinoidný nádor

Karcinoidný nádor

Covid-19

Difúzne alveolárne poškodenie (DAD)

ORECHOVÝ karcinóm

Mesothelioma

Minimálne invazívny adenokarcinóm (MIA)

Organizovanie zápalu pľúc

Pneumónia

Drobný karcinóm

Spinocelulárny karcinóm

Typický karcinoidný nádor

Bežná intersticiálna pneumónia

Lymfatické uzliny

Burkittov lymfóm

Difúzny veľký B-bunkový lymfóm

Folikulárny lymfóm

Hodgkinov lymfóm

Lymfóm z plášťových buniek

Non-Hodgkinov lymfóm

Neoplazmus plazmatických buniek

plazmocytóm

Malý lymfocytový lymfóm

Nosová dutina a paranazálne dutiny (nosová priehradka, mušle, maxilárny sínus, etmoidálny sínus a sfénoidný sínus)

Ameloblastóm

Chronická rinosinusitída

Sinonazálny adenokarcinóm čreva

Slizničný melanóm

Sinonazálny adenokarcinóm iného ako intestinálneho typu

ORECHOVÝ karcinóm

Čuchový neuroblastóm

Schneidrian papilóm

Sinonazálny zápalový polyp

Sinonazálny papilóm

Sinonazálny nediferencovaný karcinóm (SNUC)

nosohltan

Nasopharyngeálny karcinóm

Ústna dutina (pery, jazyk, bukálna sliznica, dno úst a tvrdé podnebie)

Keratinizujúca skvamózna dysplázia

vláknitý nádor

Nádor z granulárnych buniek

Lobulárny kapilárny hemangióm

Slizničný melanóm

Orálna epiteliálna dysplázia

Pyogénny granulóm

Spinocelulárny karcinóm

Skvamózny karcinóm in situ (CIS)

Skvamózna dysplázia

Skvamózny papilóm

Verruca vulgaris

Orofarynx (mandle, mäkké podnebie a spodina jazyka)

Spinocelulárny karcinóm spojený s HPV

Nekeratinizujúci spinocelulárny karcinóm

Spinocelulárny karcinóm

Skvamózny papilóm

vaječník

atrofia

Benígny Brennerov nádor

Bunkový fibróm

Jasný bunkový karcinóm

Cysta žltého telieska

Kortikálna inklúzna cysta

Cystický folikul

Endometrioidný karcinóm

Endometrioidný hraničný nádor

Endometrióza

Folikulová cysta

Nezrelý teratóm

Zrelý cystický teratóm

Mitoticky aktívny bunkový fibróm

Mucinózny hraničný nádor

Mucinózny karcinóm

Mucinózny cystadenóm

Mucinózny cystadenofibróm

Fibróm vaječníkov

Periovariálne adhézie

Serózny hraničný nádor

Serózny karcinóm vysokého stupňa

Nízky stupeň serózneho karcinómu

Serózny cystadenóm

Príštítna žľaza

Zväčšená a hypercelulárna prištítna žľaza

Adenóm prištítnych teliesok

pankreas

Duktálny adenokarcinóm

Mucinózny cystický novotvar

Dobre diferencovaný neuroendokrinný nádor

Penis a miešok

Spinocelulárny karcinóm penisu spojený s HPV

Non-HPV spinocelulárny karcinóm penisu

pohrudnice

Mesothelioma

Prostaty

Adenokarcinóm prostaty

Benígna hyperplázia prostaty (BPH)

Intraepiteliálna neoplázia prostaty vysokého stupňa (PIN)

Slinné žľazy (príušné, submandibulárne a sublingválne)

Karcinóm acinických buniek

Adenoidný cystický karcinóm

Hyalinizujúci karcinóm jasných buniek (HCCC)

Mukoepidermoidný karcinóm

onkocytóm

Pleomorfný adenóm

Karcinóm slinných kanálikov

Warthin nádor

Koža

Aktinická keratóza

Karcinóm bazálnych buniek

Basoskvamózny karcinóm

Bulózny pemfigoid

Zložený nevus

Vrodený nevus

Kožný lupus erythematosus

Cylindroma

Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)

Dermálny nevus

Dermatofibróm

Dysplastický nevus

Epidermoidná cysta

Nádor z granulárnych buniek

hemangiom

Hidradenóm

Junkčný névus

Keloidná jazva

Lentigo maligna

Infiltrujúci bazocelulárny karcinóm

Invazívny melanóm

Melanóm in situ

karcinóm z Merkelových buniek

Mikronodulárny bazocelulárny karcinóm

Nodulárny bazocelulárny karcinóm

plazmocytóm

Pigmentovaný bazocelulárny karcinóm

Pilárna cysta

Poroma

Sklerotizujúci bazocelulárny karcinóm

Seborrhická keratóza

Mastný karcinóm

Spiradenoma

Spongiotická dermatitída

Spitz névus

Spinocelulárny karcinóm

Skvamózny karcinóm in situ

Povrchový bazocelulárny karcinóm

Syringóm

Trichilemálna cysta

Verruca vulgaris

xanthelasma

Tenké črevo

Celiakia

Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST)

Peptická duodenitída

Mäkké tkanivá (svaly, tuk a spojivové tkanivo)

Alveolárny rabdomyosarkóm

Angiolipóm

angiosarkom

Atypický lipomatózny nádor

Hlboká fibromatóza

Dediferencovaný liposarkóm

Desmoidný nádor

Embryonálny rabdomyosarkóm

Ewingova rodina nádorov

Fibromatóza

Ganglionová cysta

Obrovský bunkový nádor šľachového puzdra

Nádor z granulárnych buniek

Intramuskulárny lipóm

Kaposiho sarkóm

Právoomyosarkóm

neurofibrom

Nodulárna fasciitída

Malígny tumor puzdra periférneho nervu (MPNST)

Myxoidný liposarkóm

Palmárna fibromatóza

Plantárna fibromatóza

Pleomorfný lipóm

rabdomyosarkom

Schwannoma

Solitárny fibrózny nádor

Lipóm z vretenových buniek

Povrchová fibromatóza

Synoviálny sarkóm

Nediferencovaný pleomorfný sarkóm

Dobre diferencovaný liposarkóm

Miecha

meningiom

Žalúdok

adenokarcinóm

Chemická gastropatia

Chronická gastritída

Chronická aktívna gastritída

Chronická neaktívna gastritída

Erozívna gastritída

Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST)

Helicobacter gastritída

Hyperplastický polyp

Zápalový polyp

Reaktívna gastropatia

xantom

Semenník a miešok

Embryonálny karcinóm

Zmiešaný nádor zo zárodočných buniek

Seminoe

spermatokély

Nádor žĺtkového vaku

Štítna žľaza

Anaplastický karcinóm štítnej žľazy

Benígny folikulárny uzol

Difúzna papilárna hyperplázia

Enkapsulovaný angioinvazívny folikulárny karcinóm štítnej žľazy

Enkapsulovaný angioinvazívny karcinóm Hurthleových buniek

Folikulárny adenóm

Folikulárny novotvar

Adenóm z Hurthleových buniek

Hurthle bunkový karcinóm

Invazívny zapuzdrený folikulárny variant papilárneho karcinómu štítnej žľazy

Medulárny karcinóm štítnej žľazy

Minimálne invazívny opuzdrený folikulárny variant papilárneho karcinómu štítnej žľazy

Minimálne invazívny folikulárny karcinóm štítnej žľazy

Minimálne invazívny karcinóm z Hurthleových buniek

Minimálne invazívny onkocytárny karcinóm

Nodulárna folikulárna choroba

Nodulárna hyperplázia štítnej žľazy

Papilárny karcinóm štítnej žľazy

Zle diferencovaný karcinóm štítnej žľazy

Neinvazívny folikulárny nádor štítnej žľazy s papilárnymi jadrovými znakmi (NIFTP)

Papilárny mikrokarcinóm štítnej žľazy

Podozrivé na folikulárny novotvar

Široko invazívny folikulárny karcinóm štítnej žľazy

Široko invazívny karcinóm z Hurthleových buniek

Maternica a endometrium

Atrofické endometrium

Atypická hyperplázia endometria

Karcinosarkóm

Bunkový leiomyóm

Jasný bunkový karcinóm

Porucha proliferatívneho endometria

Endometrioidný karcinóm

Endometriálny polyp

Hyperplázia endometria bez atypie

Fibróm

Leiomyóm

leiomyosarkom

Mitoticky aktívny leiomyóm

Proliferatívne endometrium

Sekrečné endometrium

Serózny karcinóm

Vagína

Skvamózna intraepiteliálna lézia vysokého stupňa (HSIL)

Skvamózna intraepiteliálna lézia nízkeho stupňa (LSIL)

Spinocelulárny karcinóm (SCC)

vulva

Condyloma acuminatum

Diferencovaná vulválna intraepiteliálna neoplázia (dVIN)

Skvamózna intraepiteliálna lézia vysokého stupňa (HSIL)

Extramamárna Pagetova choroba

Lichen skleróza

Skvamózna intraepiteliálna lézia nízkeho stupňa (LSIL)

Spinocelulárny karcinóm (SCC)

A+ A A-