Patologický slovník pre pacientov

MyPathologyReport
Decembra 20, 2023


Patologický slovník je súborom pre pacienta vhodných definícií najbežnejších termínov a fráz, ktoré patológovia používajú v správach o patológii. Tieto definície opisujú všeobecné pojmy. Navštívte našu Diagnostická knižnica sa dozviete viac o svojej diagnóze alebo si prečítajte tento článok na úvod do vašej správy o patológii. Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X YZ

A

absces
acanthosis
Akútny zápal
dodatky
Adenóm
adenokarcinóm
adenomyóza
Adenoskvamózny karcinóm
Tukové tkanivo
Nadoborová žľaza
AE1/AE3
zmena
anaplastic
Anémia
Angioinvázia
Sliznica antrálneho typu
protilátka
apokrinné
Apokrinná metaplázia
Apoptóza
Arteriovenózna malformácia (AVM)
atrofická
atrofia
Atypia
netypický
Atypická mitotická postava
Atypická mitóza

B

B bunky
Balónový hepatocyt
Bazálne bunky
Bazálna lymfoplazmocytóza
Bazaloidný novotvar
bazofily
Láskavý
Benígny novotvar
Biopsia
výbuchy
Blastoid
Sliznica typu tela
BRAT
Breslow hrúbka

C

vápenateniu
kalcitonín
karcinóm
Karcinóm in situ
karcinoid
Sliznica srdcového typu
Artefakt kauterizácie
CD19
CD20
CD3
CD30
CD34
CD45
CD5
CD68
CDX-2
Cholesterolová štrbina
Chronický zápal
chromatínu
Chromogranín
Clarkova úroveň
Sliznica hrubého čreva
Stĺpcová sliznica
Cribriform
Crohnova choroba
Kryptový absces
Skreslenie krypty
kryptitída
Cyklín D1
Cytokeratín
Cytokeratín 5 (CK5)
Cytokeratín 7 (CK7)
Cytokeratín 20 (CK20)
Cytologické atypie
Cytomegalovírus (CMV)
cysta
Cystická degenerácia
cytoplazma

D

Degeneratívne zmeny
Desmin
Desmoplázia
DIF
diferencované
difúznu
Priama imunofluorescencia
distálnej
rúra
Dyskeratotické bunky
dysplázia

E

E-kadherín
opuch
edematous
Endofytický
Endosalpingióza
Eozinofil
Epitelové bunky
Epiteloidné bunky
epitel
Vírus Epstein-Barrovej (EBV)
Malé RNA kódované vírusom Epstein-Barr (EBER)
Estrogénový receptor (ER)
erózia
vyrezanie
Exofytické
Extranodálne rozšírenie (ENE)
Extraparenchymálne rozšírenie

F

Nekróza tuku
Fibroblasty
fibróza
Fibrinoidná nekróza
Fibrinopurulentný exsudát
Fibrovaskulárne jadro
Aspiračná biopsia tenkou ihlou (FNAB)
flow
Fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH)
Spenený histiocyt
Ohniskový
Foveolárna metaplázia
Zmrazená časť
Fuhrmanov stupeň

G

GATA-3
Heterotopia žalúdka
žľaza
Žľazové bunky
Stupeň
Granulačné tkanivo
Granuloma
Grocott (GMS)
Hrubý
Hrubý popis

H

Hamartoma
HBME-1
Helicobacter pylori
H. pylori
Hematoxylín a eozín (H&E)
Hematopoetické bunky
hepatocyty
Heterogénne
Jej2
Vírus Herpes simplex (HSV)
Vysoký stupeň
Dysplázia vysokého stupňa
Skvamózna intraepiteliálna lézia vysokého stupňa (HSIL)
Histiocyty
HMB-45
homogénna
Ľudský papilomavírus (HPV)
Hurthlova bunka
Stupeň Hyams
Hypercelulárny
Hyperchromatické
Hyperchromázia
Hypergranulóza
hyperkeratóza
hyperplázia
hypertrofia
Hypocelulárny

I

Imunohistochémia (IHC)
imunoglobulíny
Imunoreaktivita
Imunostain
Nedostačujúca
Infiltratívna
infiltrácie
Zápal
Zápalová bunka
Ischemická nekróza
Izolované nádorové bunky (ITC)
In situ hybridizácia (ISH)
Nedostatočné na diagnostiku
Medzibunkové mosty
Črevné metaplázie
Intracytoplazmatický
Transitná metastáza
In toto
Invázia

J

K

karyotyp
Keratinizácia
Keratinocyty
Ki-67
Index značenia Ki-67
Koilocyty
KRAS

L

Lamina propria
hrtan
lézie
leukocyt
Obmedzené na výklad
Nízky stupeň
Dysplázia nízkeho stupňa
Skvamózna intraepiteliálna lézia nízkeho stupňa (LSIL)
Lymfoidný agregát
lymfocyt
lymfocytóza
Lymfoidné bunky
Lymfovaskulárna invázia (LVI)
Lymfóm
Lymfatická uzlina

M

Okraj
Hmota
Žírne bunky
zhubný
Zhubný novotvar
Malígny novotvar vretenovitých buniek
Malígna transformácia
Melanocyt
melanóm
Melan-A
metaplázia
metastáza
Metastatický karcinóm
Metastatický adenokarcinóm
Mezoteliálne bunky
MIB-1
Mikrokalcifikácia
Minimálne invazívne
Minimálna reziduálna choroba (MRD)
Oprava nesúladu (MMR)
mitosis
Mitotická postava
sliznice
mucín
Mucinózny
Mucikarmín
Multifokálne
Myoepiteliálne bunky
Myxoid

N

Prírodné zabíjačské bunky (NK bunky)
neoplazma
nekróza
Nekrotizujúci granulomatózny zápal
Negatívne na malignitu
neutrofilov
Neuroendokrinná bunka
Neuroendokrinný nádor (NET)
Neuroendokrinný karcinóm (NEC)
Nediagnostické
Non-Hodgkinov lymfóm
neinvazívne
Nekeratinizujúce
Nekeratinizujúci spinocelulárny karcinóm (NKSCC)
Nekrotizujúci granulomatózny zápal
Nereaktívny
Nemalobunkový karcinóm
Histologický stupeň v Nottinghame
NRAS
Jadrové atypie
Jadro
Nucleoli

O

Onkocytárne
Ústna dutina
hltana
osteoid
Oxyntická sliznica

P

p16
p40
p53
p63
Heterotopia pankreasu
Pankreatická metaplázia
Metaplázia Panethových buniek
Papilárne
Parenchým
PASS skóre
Pax5
Pax8
Periodická kyselina Schiff (PAS)
Periodická kyselina Schiff plus diastáza (PAS-D)
Parakeratóza
PD-L1
Perineurálna invázia (PNI)
Plazmatické bunky
Plazmocytoidné bunky
Pleomorfný
polyp
predchodca
Progesterónový receptor (PR)
proximálny
Prognóza
Zle diferencovane
Zle diferencovaný neuroendokrinný karcinóm
Pozitívne na malignitu
Psamomové telá
pTNM

Q

R

Červené krvinky (RBC)
Reaktívne zmeny
Resekcia
Kruhové sideroblasty

S

S100
sarkóm
Sarkomatoidný
Schistocyty
Mazové žľazy
Sentinelová lymfatická uzlina
Signet ring cell
Sinonazálny trakt
Sliznica tenkého čreva
Aktín hladkého svalstva (SMA)
Solárna elastóza
SOX10
stoma
stróma
Skvamózna bunka
Skvamózny epitel
Skvamózna metaplázia
Skvamózna sliznica
Špeciálna škvrna
exemplár
Vretenová bunka
Novotvar vretenovitých buniek
spongióza
Spongiotický
synaptofyzín
syndróm

T

T bunky
Tangenciálne rozdelené
Transformačná zóna
TTF-1
Metaplázia vajíčkovodov
nádor
Nádorové lôžko
Nádorová kapsula
Nádorové ložisko
Nádor infiltrujúce lymfocyty (TIL)
Nekróza nádoru
Regresia nádoru
tyreoglobulínu

U

vred
Nediferencované
Uroteliálna bunka

V

Cievna lézia
vaskulitída
Cievna invázia
Vírusové cytopatické účinky
vírus

W

Dobre diferencované
A+ A A-