Patologický slovník pre pacientovČo je to patologický slovník?

Patologický slovník je súborom pre pacienta vhodných definícií najbežnejších termínov a fráz, ktoré patológovia používajú v správach o patológii. Tieto definície opisujú všeobecné pojmy. Navštívte našu Diagnostická knižnica aby ste sa dozvedeli viac o svojej diagnóze. Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X YZ

A

absces
acanthosis
Akútny zápal
dodatky
Adenóm
adenokarcinóm
adenomyóza
Adenoskvamózny karcinóm
Tukové tkanivo
Nadoborová žľaza
anaplastic
Anémia
Angioinvázia
protilátka
apokrinné
Apoptóza
Arteriovenózna malformácia (AVM)
atrofická
atrofia
Atypia
netypický
Atypická mitotická postava
Atypická mitóza

B

B bunky
Balónový hepatocyt
Bazálna lymfoplazmocytóza
Bazaloidný novotvar
Láskavý
Benígny novotvar
Biopsia
Rakovina prsníka
Breslow hrúbka

C

vápenateniu
karcinóm
Karcinóm in situ
karcinoid
Artefakt kauterizácie
CD20
CD3
CD30
CD34
CD5
CD68
CDX-2
Cholesterolová štrbina
Cribriform
Chronický zápal
chromatínu
Dvojbodka
Rakovina hrubého čreva
Sliznica hrubého čreva
Crohnova choroba
Kryptový absces
Skreslenie krypty
kryptitída
Cytokeratín
Cytokeratín 5 (CK5)
Cytokeratín 7 (CK7)
Cytokeratín 20 (CK20)
Cytologické atypie
cysta
cytoplazma

D

Desmin
Desmoplázia
DIF
diferencované
difúznu
Priama imunofluorescencia
distálnej
rúra
dysplázia

E

opuch
Endofytický
Eozinofil
Epiteliálna bunka
epitel
Vírus Epstein-Barrovej (EBV)
Malé RNA kódované vírusom Epstein-Barr (EBER)
Estrogénový receptor (ER)
erózia
vyrezanie
Exofytické
Extranodálne rozšírenie (ENE)
Extraparenchymálne rozšírenie

F

Nekróza tuku
fibróza
Fibrinoidná nekróza
Aspiračná biopsia tenkou ihlou (FNAB)
FISH
flow
Fluorescenčná in situ hybridizácia
Spenený histiocyt
Ohniskový
Foveolárna metaplázia
Zmrazená časť
Fuhrmanov stupeň

G

GATA-3
žlčník
Heterotopia žalúdka
žľaza
Stupeň
Nádor z granulárnych buniek
Granulačné tkanivo
Granuloma
Grocott (GMS)
Hrubý
Hrubý popis

H

Hamartoma
Helicobacter pylori
H. pylori
Hematoxylín a eozín (H&E)
Hematopoetické bunky
Heterogénne
Jej2
Vysoký stupeň
Dysplázia vysokého stupňa
Skvamózna intraepiteliálna lézia vysokého stupňa (HSIL)
homogénna
Ľudský papilomavírus (HPV)
Hurthlova bunka
Stupeň Hyams
Hypercelulárny
Hyperchromatické
Hyperchromázia
Hypergranulóza
hyperkeratóza
hyperplázia
hypertrofia
Hypocelulárny

I

Imunohistochémia (IHC)
imunoglobulíny
Imunoreaktivita
Imunostain
Nedostačujúca
Infiltratívna
infiltrácie
Zápal
Zápalová bunka
Ischemická nekróza
Izolované nádorové bunky (ITC)
Nedostatočné na diagnostiku
Medzibunkové mosty
Črevné metaplázie
Intracytoplazmatický
Transitná metastáza
In toto
Invázia

J

K

karyotyp
Keratinizácia
Ki-67
Koilocyty
KRAS

L

Lamina propria
lézie
leukocyt
Obmedzené na výklad
Nízky stupeň
Dysplázia nízkeho stupňa
Skvamózna intraepiteliálna lézia nízkeho stupňa (LSIL)
Lymfoidný agregát
lymfocyt
lymfocytóza
Lymfovaskulárna invázia (LVI)
Lymfóm
Lymfatická uzlina

M

Okraj
Hmota
zhubný
Zhubný novotvar
Melanocyt
melanóm
metaplázia
metastáza
Mezoteliálne bunky
MIB-1
Mikrokalcifikácia
Minimálne invazívne
Oprava nesúladu (MMR)
mitosis
Mitotická postava
sliznice
mucín
Mucinózny
Mucikarmín
Multifokálne
Myxoid

N

neoplazma
nekróza
Nekrotizujúci granulomatózny zápal
Negatívne na malignitu
neutrofilov
Neuroendokrinná bunka
Neuroendokrinný nádor (NET)
Neuroendokrinný karcinóm (NEC)
Nediagnostické
Non-Hodgkinov lymfóm
Nekrotizujúci granulomatózny zápal
Nereaktívny
Nemalobunkový karcinóm
Histologický stupeň v Nottinghame
Jadrové atypie
Jadro
Nucleoli

O

Onkocytárne
Ústna dutina
hltana
osteoid

P

p16
p40
p53
p63
Heterotopia pankreasu
Pankreatická metaplázia
Metaplázia Panethových buniek
Papilárne
Parenchým
PASS skóre
PAX-8
Periodická kyselina Schiff (PAS)
Periodická kyselina Schiff plus diastáza (PAS-D)
Parakeratóza
Perineurálna invázia (PNI)
Plazmatická bunka
Pleomorfný
polyp
predchodca
Progesterónový receptor (PR)
proximálny
Prognóza
Zle diferencovane
Zle diferencovaný neuroendokrinný karcinóm
Pozitívne na malignitu
pTNM

Q

R

Červené krvinky (RBC)
Reaktívne zmeny
Reaktívna lymfoidná hyperplázia
Resekcia
Kruhové sideroblasty

S

S100
sarkóm
Sarkomatoidný
Sentinelová lymfatická uzlina
Signet ring cell
Sliznica tenkého čreva
Solárna elastóza
SOX10
stoma
stróma
Skvamózna bunka
Spinocelulárny karcinóm
Špeciálna škvrna
exemplár
Vretenová bunka
Novotvar vretenovitých buniek
spongióza
Spongiotický
synaptofyzín
syndróm
Súhrnná správa

T

T bunky
Tangenciálne rozdelené
semenník
Transformačná zóna
TTF-1
Metaplázia vajíčkovodov
nádor
Nádorová kapsula
Nádorové ložisko
Lymfocyty infiltrujúce nádor (TIL)
Nekróza nádoru
Regresia nádoru
tyreoglobulínu
Uzol štítnej žľazy

U

vred
Ulcerózna kolitída
Nediferencované
Uroteliálna bunka
maternica

V

vaskulitída
Cievna invázia
Vírusové cytopatické účinky
vírus

W

Dobre diferencované
Dobre diferencovaný neuroendokrinný nádor

X

xantom

Y

Z

A+ A A-