Hitta din diagnos

Binjure

Myelolipom

Feokromocytom

Appendix

Akut blindtarmsinflammation

Låggradig appendiceal mucinös neoplasma (LAMN)

Väl differentierad neuroendokrin tumör (NET)

Anus

Skvamös intraepitelial lesion av hög kvalitet (HSIL)

Urinblåsa, urinledare och urinrör

Icke-invasivt papillärt urotelcellscancer

Polypoid blåsor

Urotelcancer

Xanthoma

Blod

Anemi av kronisk sjukdom

Kronisk lymfocytisk leukemi

Hemolytisk anemi

Järnbristanemi

Megaloblastisk anemi

Myelodysplastiska syndrom (MDS)

Trombotisk mikroangiopati

Ben

Ameloblastom

kordom

kondrosarkom

Enchondroma

Ewing sarkom

Fraktur

Giant celltumör av benâ € <

Osteoblastom

osteokondrom

Osteoid osteom

osteosarkom

Plasmacell neoplasma

plasmacytom

Benmärg

Anemi av kronisk sjukdom

Kronisk lymfocytisk leukemi

Hemolytisk anemi

Järnbristanemi

Megaloblastisk anemi

Myelodysplastiska syndrom (MDS)

Trombotisk mikroangiopati

Hjärna

glioblastoma

meningiom

Oligodendrogliom

Bröst

Columnar cell change (CCC) och columnar cell hyperplasi (CCH)

Komplex skleroserande skada

Ductal carcinoma in situ (DCIS)

fibroadenom

Fibrocystisk förändring

Flat epitelial atypi (FEA)

Granulär celltumör

Invasivt duktalt karcinom

Lobulärt karcinom

Lobulärt karcinom in situ (LCIS)

Papillär lesion

Phyllodes tumör

Radiellt ärr

Vanlig duktal hyperplasi

Cervix

Adenocarcinoma in situ (AIS)

Atypiska skivepitelceller kan inte utesluta HSIL (ASC-H)

Atypiska skivepitelceller av obestämd betydelse (ASC-US)

Atypiska körtelceller, inte annat specificerat (AGS NOS)

Atypiska körtelceller, gynnar neoplastiska (AGS)

Endocervikal polyp

Endocervikal adenokarcinom

Skvamös intraepitelial lesion av hög kvalitet (HSIL)

Låggradig squamous intraepitelial lesion (LSIL)

Negativt för intraepitelial lesion eller malignitet (NILM)

Squamouscellkarcinom

Kolon och ändtarmen

adenocarcinom

Kronisk kolit

Kronisk aktiv kolit

Kollagenös kolit

Gastrointestinal stromaltumör (GIST)

Hyperplastisk polyp

Invasivt adenokarcinom

Lymfocytisk kolit

Mikroskopisk kolit

Slemhinnan adenokarcinom

Neuroendokrin karcinom

Dåligt differentierat neuroendokrint karcinom

Sessilt tandat adenom

Sessil tandad skada

Sessil tandad polyp

Tubulärt adenom

Tubulovillous adenom

Villöst adenom

Väl differentierad neuroendokrin tumör

Xanthoma

tolvfingertarmen

Celiaki

Gastrointestinal stromaltumör (GIST)â € <

Peptisk duodenit

Matstrupe

adenocarcinom

Barretts matstrupe

Eosinofil esofagit

Återflödesesofagit

Squamouscellkarcinomâ € <

Squamous papilloma

Äggledare

Endometrios

Serös tubal intraepitelial cancer (STIC)

Njure

Kromofob njurcellscancer

Njurcellscancer i klar cell

Papillärt njurcellscancer

Struphuvud

Struphuvudet inkluderar stämbanden, aryepiglottic veck, epiglottis och vestibul.

Keratiniserande skivdysplasi

Granulär celltumör

Squamouscellkarcinom

Squamous carcinoma in situ (CIS)

Squamous dysplasi

Lever och gallgångar

Autoimmun hepatit

Gallgångshamartom

Cirros

Hepatocellulärt karcinom (HCC)

Intrahepatisk kolangiokarcinom

Primär biliär kolangit (PBC)

Primär skleroserande kolangit (PSC)

steatos

Steatohepatit

von Meyenburg -komplexet

Lunga

Akut lungskada

adenocarcinom

Atypisk karcinoid tumör

Covid-19

NUT -karcinom

mesoteliom

Lunginflammation

Liten cellkarcinom

Squamouscellkarcinomâ € <

Typisk karcinoidtumör

Vanlig interstitiell lunginflammation

Lymfkörtlar

Burkitt lymfom

Diffus stort B-celllymfom

Follikulär lymfomâ € <

Hodgkin lymfom

Mantelcelllymfom

Icke-Hodgkin-lymfomâ € <

Plasmacell neoplasma

plasmacytom

Litet lymfocytiskt lymfom

Näshålan och paranasala bihålor

Näshålan och paranasala bihålor inkluderar nässeptum, turbinater, maxillary sinus, ethmoid sinus och sphenoid sinus

Kronisk rhinosinusit

Adenokarcinom av tarmtyp

Adenokarcinom av icke-tarmtyp (icke-ITAC)

NUT -karcinom

Schneidrian papillom

Sinonasal inflammatorisk polyp

Sinonasalt papillom

Sinonasalt odifferentierat karcinom (SNUC)

nasofarynx

Nasofaryngealt karcinom

Icke-keratiniserande skivepitelcancer i nasofarynx

NUT -karcinom

Oral hålighet

Munhålan inkluderar läppar, tunga, munhålan, munhålan och den hårda gommen.

Adenoid cystiskt karcinom

Keratiniserande skivdysplasi

Granulär celltumör

Lobulärt kapillärt hemangiom

Mucoepidermoid karcinom

Pleomorf adenomâ € <

Pyogent granulom

Salivkanalcancer

Squamouscellkarcinom

Squamous carcinoma in situ (CIS)

Squamous dysplasi

Squamous papilloma

Verruca vulgaris

Warthin tumör

orofarynx

Orofarynx inkluderar tonsiller, mjuk gom och bas av tungan.

Icke-keratiniserande skivepitelcancer

Squamouscellkarcinom

Squamous papilloma

äggstock

Atrofi

Godartad Brenner -tumör

Klarcellscancer

Corpus luteum cysta

Cystisk inkludering cysta

Cystisk follikel

Endometrioidkarcinom

Endometrioid borderline tumör

Endometrios

Follikelcyst

Omoget teratom

Moget cystiskt teratom

Slemhinnig kantlinjetumör

Slimhinnecancer

Mucinöst cystadenom

Slemhinnig cystadenofibrom

Periovariala vidhäftningar

Allvarlig borderline tumör

Seröst karcinom av hög kvalitet

Lågkvalitativt seröst karcinom

Allvarlig cystadenom

Bisköldkörtel

Förstorad och hypercellulär bisköldkörtel

Paratyroid adenom

Pankreas

Duktalt adenokarcinom

Mucinös cystisk neoplasmaâ € <

Väl differentierad neuroendokrin tumör

Pleura

mesoteliom

Prostata

adenocarcinomâ € <

Godartad prostatahyperplasi (BPH)

Högklassig prostata intraepitelial neoplasi (PIN)

Spottkörtlar

Spottkörtlarna inkluderar parotid-, submandibulära, sublinguala och mindre spottkörtlar

Adenoid cystiskt karcinom

Mucoepidermoid karcinom

Oncocytom

Pleomorf adenomâ € <

Salivkanalcancer

Warthin tumör

Hud

Aktinisk keratos

Basalcellscancer

Bullous pemfigoid

Sammansatt nevus

Medfödd nevus

Kutan lupus erythematosus

Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)

Dermal nevus

Dermatofibrom

Dysplastisk nevus

Epidermoid cysta

Granulär celltumör

hemangiom

Junctional nevus

Keloid ärr

Lentigo maligna

Invasivt melanom

Melanom in situ

Merkelcellkarcinom

plasmacytom

Pilar cysta

Seborrheisk keratos

Talgkarcinom

Spongiotisk dermatit

Spitz nevus

Squamouscellkarcinomâ € <

Squamous carcinoma in situ

Trikilemmal cysta

Verruca vulgaris

xantelasma

Tunntarm

Celiaki

Gastrointestinal stromaltumör (GIST)â € <

Peptisk duodenit

Mjuk vävnad

Mjuk vävnad inkluderar muskler, fett och bindväv.

Angiolipom

angiosarkom

Atypisk lipomatös tumör

Djup fibromatos

Dedifferentierad liposarkom

Desmoid tumör

Ewing familj av tumörer

Fibromatos

Ganglion cyst

Jätte celltumör av senhölje

Granulär celltumör

Intramuskulärt lipom

Kaposi sarkom

Lagomyosarkom

neurofibrom

Nodulär fasciit

Malign tumör i perifer nervhölje (MPNST)

Myxoid liposarkom

Pleomorft lipom

rabdomyosarkom

Schwannoma

Ensam fibrös tumör

Spindelcelllipom

Ytlig fibromatos

Synovial sarkom

Ofördelad pleomorf sarkom

Väl differentierad liposarkom

Ryggrad

meningiom

Mage

adenocarcinom

Kemisk gastropati

Kronisk gastrit

Kronisk inaktiv gastrit

Gastrit

Gastrointestinal stromaltumör (GIST)

Hyperplastisk polypâ € <

Inflammatorisk polypp

Reaktiv gastropati

Xanthoma

testikel

seminom

Sköldkörtel

Godartad follikulär knöl

Follikulärt adenom

Follikulärt karcinom

Follikulär neoplasma

Hurthle cell adenom

Hurthle cellcarcinom

Medullärt sköldkörtelcancer

Papillärt sköldkörtelcancer

Nodulär follikulär sjukdom

Nodulär sköldkörtelhyperplasi

Icke-invasiv follikulär sköldkörtelneoplasma med papillärliknande kärnfunktioner (NIFTP)

Papillärt sköldkörtelns mikrokarcinom

Misstänksam för follikulär neoplasma

Livmodern och endometrium

Atrofiskt endometrium

Atypisk endometrial hyperplasi

Carcinosarcoma

Klarcellscancer

Stört proliferativt endometrium

Endometrioidkarcinom

Endometrial polyp

Endometrial hyperplasi utan atypi

Fibroid

Leiomyom

Leiomyosarkom

Proliferativ endometrium

Sekretoriskt endometrium

Seröst karcinom

Vagina

Skvamös intraepitelial lesion av hög kvalitet (HSIL)

Låggradig squamous intraepitelial lesion (LSIL)

Squamous cell carcinoma (SCC)

Vulva

Condyloma acuminatum

Differentierad vulvar intraepitelial neoplasi (dVIN)

Skvamös intraepitelial lesion av hög kvalitet (HSIL)

Extramammary Pagets sjukdom

Lichen sclerosus

Låggradig squamous intraepitelial lesion (LSIL)

Squamous cell carcinoma (SCC)

A+ A A-