Diagnosbibliotek


Augusti 3, 2022


Vårt diagnosbibliotek innehåller mer än 300 artiklar skapade av patologer för att hjälpa dig att lära dig mer om din diagnos och patologirapport. Artiklarna i biblioteket är ordnade efter den del av den berörda instansen. Kontakt oss om du behöver hjälp med att hitta en artikel eller har frågor om någon av artiklarna i biblioteket.

Binjure

Adrenokortikal adenom

Adrenokortikal karcinom

Myelolipom

Feokromocytom

Analkanal och anus

Skvamös intraepitelial lesion av hög kvalitet (HSIL)

Squamouscellkarcinom

Appendix

Akut blindtarmsinflammation

Låggradig appendiceal mucinös neoplasma (LAMN)

Väl differentierad neuroendokrin tumör (NET)

Urinblåsa, urinledare och urinrör

Höggradigt papillärt urotelialt karcinom

Låggradigt papillärt urotelialt karcinom

Polypoid blåsor

Urotelcancer

Urothelial carcinoma in situ (CIS)

Blod

Anemi av kronisk sjukdom

Kronisk lymfocytisk leukemi

Hemolytisk anemi

Järnbristanemi

Megaloblastisk anemi

Myelodysplastiska syndrom (MDS)

Trombotisk mikroangiopati

Ben och benmärg

Ameloblastom

Anemi av kronisk sjukdom

Kronisk lymfocytisk leukemi

kordom

kondrosarkom

Enkondrom

Ewing sarkom

Fraktur

Giant celltumör av ben

Hemolytisk anemi

Järnbristanemi

Megaloblastisk anemi

Myelodysplastiska syndrom (MDS)

â € <Osteoblastom

osteokondrom

Osteoid osteom

osteosarkom

Plasmacell neoplasma

plasmacytom

Trombotisk mikroangiopati

Hjärna

glioblastoma

meningiom

Oligodendrogliom

Bröst

Atypisk duktal hyperplasi (ADH)

Kolumnär cellförändring (CCC)

Kolumncellshyperplasi (CCH)

Komplex skleroserande skada

Duktalt karcinom in situ (DCIS)

fibroadenom

Fibrocystisk förändring

Flat epitelial atypi (FEA)

Granulär celltumör

Invasivt duktalt karcinom

Invasivt lobulärt karcinom

Invasivt mucinöst karcinom

Intraduktal papillom

Lobulärt karcinom in situ (LCIS)

Papillär lesion

Phyllodes tumör

Pseudoangiomatös stromal hyperplasi (PASH)

Radiellt ärr

Vanlig duktal hyperplasi

Cervix

Adenocarcinom in situ (AIS)

Atypiska skivepitelceller kan inte utesluta HSIL (ASC-H)

Atypiska skivepitelceller av obestämd betydelse (ASC-US)

Atypiska körtelceller, inte annat specificerat (AGS NOS)

Atypiska körtelceller, gynnar neoplastiska (AGS)

Cervikal intraepitelial neoplasi (CIN)

Endocervikal polyp

Endocervikal adenokarcinom

Skvamös intraepitelial lesion av hög kvalitet (HSIL)

Låggradig squamous intraepitelial lesion (LSIL)

Negativt för intraepitelial lesion eller malignitet (NILM)

Squamouscellkarcinom

Kolon, ändtarmen och analkanalen

adenocarcinom

Kronisk kolit

Kronisk aktiv kolit

Kollagenös kolit

Gastrointestinal stromaltumör (GIST)

Hyperplastisk polyp

Inflammatorisk polypp

Invasivt adenokarcinom

Lymfocytisk kolit

Mikroskopisk kolit

Slemhinnan adenokarcinom

Neuroendokrin karcinom

Dåligt differentierat neuroendokrint karcinom

Sessilt tandat adenom

Sessil tandad skada

Sessil tandad polyp

Tubulärt adenom

Tubulovillous adenom

Villöst adenom

Väl differentierad neuroendokrin tumör

tolvfingertarmen

Celiaki

Gastrointestinal stromaltumör (GIST)â € <

Peptisk duodenit

Matstrupe

adenocarcinom

Barretts matstrupe

Eosinofil esofagit

Intramukosalt adenokarcinom

Återflödesesofagit

Squamouscellkarcinomâ € <

Skivepitelom

Äggledare

Endometrios

Serös tubal intraepitelial cancer (STIC)

gallblåsan

Kronisk kolecystit

Njure

Kromofob njurcellscancer

Njurcellscancer i klar cell

Papillärt njurcellscancer

Larynx (stämband, aryepiglottiska veck, epiglottis och vestibul)

Keratiniserande skivdysplasi

Granulär celltumör

Squamouscellkarcinom

Skivepitelcancer in situ (CIS)

Squamous dysplasi

Stämbandsknöl

Stämbandspolyp

Lever och gallgångar

Autoimmun hepatit

Gallgångshamartom

Cirros

Hepatocellulärt karcinom (HCC)

Intrahepatisk kolangiokarcinom

Primär biliär kolangit (PBC)

Primär skleroserande kolangit (PSC)

steatos

Steatohepatit

von Meyenburg -komplexet

Lunga

Akut lungskada

adenocarcinom

Adenocarcinom in situ (AIS)

Atypisk karcinoid tumör

Carcinoid tumör

Covid-19

Diffus alveolär skada (DAD)

NUT -karcinom

mesoteliom

Minimalt invasivt adenokarcinom (MIA)

Organisera lunginflammation

Lunginflammation

Liten cellkarcinom

Squamouscellkarcinomâ € <

Typisk karcinoidtumör

Vanlig interstitiell lunginflammation

Lymfkörtlar

Burkitt lymfom

Diffus stort B-celllymfom

Follikulär lymfomâ € <

Hodgkin lymfom

Mantelcelllymfom

Icke-Hodgkin-lymfomâ € <

Plasmacell neoplasma

plasmacytom

Litet lymfocytiskt lymfom

Näshåla och paranasala bihålor (nässkiljevägg, turbinater, maxillar sinus, etmoid sinus och sphenoid sinus)

Ameloblastom

Kronisk rhinosinusit

Adenokarcinom av tarmtyp

Slemhinne melanom

Adenokarcinom av icke-tarmtyp (icke-ITAC)

NUT -karcinom

Lukt neuroblastom

Schneidrian papillom

Sinonasal inflammatorisk polyp

Sinonasalt papillom

Sinonasalt odifferentierat karcinom (SNUC)

nasofarynx

Nasofaryngealt karcinom

Munhåla (läppar, tunga, munslemhinna, munbotten och hård gom)

Keratiniserande skivdysplasi

fibrom

Granulär celltumör

Lobulärt kapillärt hemangiom

Slemhinne melanom

Oral epitelial dysplasi

Pyogent granulom

Squamouscellkarcinom

Skivepitelcancer in situ (CIS)

Squamous dysplasi

Skivepitelom

Verruca vulgaris

Orofarynx (tonsiller, mjuk gom och tungbas)

Icke-keratiniserande skivepitelcancer

Squamouscellkarcinom

Skivepitelom

äggstock

Atrofi

Godartad Brenner -tumör

Cellulärt fibrom

Klarcellscancer

Corpus luteum cysta

Cystisk inkludering cysta

Cystisk follikel

Endometrioidkarcinom

Endometrioid borderline tumör

Endometrios

Follikelcyst

Omoget teratom

Moget cystiskt teratom

Mitotiskt aktivt cellulärt fibrom

Slemhinnig kantlinjetumör

Slimhinnecancer

Mucinöst cystadenom

Slemhinnig cystadenofibrom

Ovarial fibroma

Periovariala vidhäftningar

Allvarlig borderline tumör

Seröst karcinom av hög kvalitet

Lågkvalitativt seröst karcinom

Allvarlig cystadenom

Bisköldkörtel

Förstorad och hypercellulär bisköldkörtel

Paratyroid adenom

Pankreas

Duktalt adenokarcinom

Mucinös cystisk neoplasmaâ € <

Väl differentierad neuroendokrin tumör

Pleura

mesoteliom

Prostata

adenocarcinomâ € <

Godartad prostatahyperplasi (BPH)

Högklassig prostata intraepitelial neoplasi (PIN)

Spottkörtlar (parotis, submandibulär och sublingual)

Adenoid cystiskt karcinom

Hyalinizing clear cell carcinoma (HCCC)

Mucoepidermoid karcinom

Oncocytom

Pleomorf adenomâ € <

Salivkanalcancer

Warthin tumör

Hud

Aktinisk keratos

Basalcellscancer

Basosquamous carcinom

Bullous pemfigoid

Sammansatt nevus

Medfödd nevus

Kutan lupus erythematosus

Cylindrom

Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)

Dermal nevus

Dermatofibrom

Dysplastisk nevus

Epidermoid cysta

Granulär celltumör

hemangiom

Hidradenom

Junctional nevus

Keloid ärr

Lentigo maligna

Infiltrerande basalcellscancer

Invasivt melanom

Melanom in situ

Merkelcellkarcinom

Mikronodulärt basalcellskarcinom

Nodulär basalcellscancer

plasmacytom

Pigmenterat basalcellscancer

Pilar cysta

Poroma

Skleroserande basalcellscancer

Seborrheisk keratos

Talgkarcinom

Spiradenom

Spongiotisk dermatit

Spitz nevus

Squamouscellkarcinomâ € <

Skivepitelcancer in situ

Ytlig basalcellscancer

Syringom

Trikilemmal cysta

Verruca vulgaris

xantelasma

Tunntarm

Celiaki

Gastrointestinal stromaltumör (GIST)â € <

Peptisk duodenit

Mjuka vävnader (muskler, fett och bindväv)

Alveolar rabdomyosarkom

Angiolipom

angiosarkom

Atypisk lipomatös tumör

Djup fibromatos

Dedifferentierad liposarkom

Desmoid tumör

Embryonalt rabdomyosarkom

Ewing familj av tumörer

Fibromatos

Ganglion cyst

Jätte celltumör av senhölje

Granulär celltumör

Intramuskulärt lipom

Kaposi sarkom

Lagomyosarkom

neurofibrom

Nodulär fasciit

Malign tumör i perifer nervhölje (MPNST)

Myxoid liposarkom

Pleomorft lipom

rabdomyosarkom

Schwannoma

Ensam fibrös tumör

Spindelcelllipom

Ytlig fibromatos

Synovial sarkom

Ofördelad pleomorf sarkom

Väl differentierad liposarkom

Ryggrad

meningiom

Mage

adenocarcinom

Kemisk gastropati

Kronisk gastrit

Kronisk aktiv gastrit

Kronisk inaktiv gastrit

Erosiv gastrit

Gastrointestinal stromaltumör (GIST)

Helicobacter gastrit

Hyperplastisk polypâ € <

Inflammatorisk polypp

Reaktiv gastropati

Xanthoma

Testis och pung

Embryonalt karcinom

Blandad könscellstumör

seminom

Spermaceller

Gulesäckstumör

Sköldkörtel

Anaplastisk sköldkörtelcancer

Godartad follikulär knöl

Inkapslat angioinvasivt follikulärt sköldkörtelkarcinom

Inkapslat angioinvasivt Hurthlecellscancer

Follikulärt adenom

Follikulär neoplasma

Hurthle cell adenom

Hurthle cellcarcinom

Medullärt sköldkörtelcancer

Minimalt invasivt follikulärt sköldkörtelkarcinom

Minimalt invasiv Hurthle-cellscancer

Nodulär follikulär sjukdom

Nodulär sköldkörtelhyperplasi

Papillärt sköldkörtelcancer

Dåligt differentierat sköldkörtelkarcinom

Icke-invasiv follikulär sköldkörtelneoplasma med papillärliknande kärnfunktioner (NIFTP)

Papillärt sköldkörtelns mikrokarcinom

Misstänksam för follikulär neoplasma

Vit invasivt follikulärt sköldkörtelkarcinom

Bred invasiv Hurthle-cellscancer

Livmodern och endometrium

Atrofiskt endometrium

Atypisk endometrial hyperplasi

Karcinosarkom

Klarcellscancer

Stört proliferativt endometrium

Endometrioidkarcinom

Endometriepolyp

Endometrial hyperplasi utan atypi

Myom

Leiomyom

Leiomyosarkom

Proliferativ endometrium

Sekretoriskt endometrium

Seröst karcinom

Vagina

Skvamös intraepitelial lesion av hög kvalitet (HSIL)

Låggradig squamous intraepitelial lesion (LSIL)

Skivepitelcancer (SCC)

Vulva

Condyloma acuminatum

Differentierad vulvar intraepitelial neoplasi (dVIN)

Skvamös intraepitelial lesion av hög kvalitet (HSIL)

Extramammary Pagets sjukdom

Lichen sclerosus

Låggradig squamous intraepitelial lesion (LSIL)

Skivepitelcancer (SCC)

A+ A A-