Patologi ordbok för patienter

MyPathology Report
December 20, 2023


Patologiordboken är en samling patientvänliga definitioner för de vanligaste termerna och fraserna som används av patologer i patologirapporter. Dessa definitioner beskriver allmänna begrepp. Besök vår Diagnosbibliotek för att lära dig mer om din diagnos eller läsa den här artikeln för en introduktion till din patologirapport. Behövs hjälp? Kontakta oss.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X YZ

A

Abscess
acanthosis
Akut inflammation
Tillägg
adenom
adenocarcinom
Adenomyos
Adenosquamous karcinom
Fettvävnad
Binjure
AE1/AE3
Ändring
Anaplastisk
Anemi
Angioinvasion
Antral typ slemhinna
Antikropp
apocrine
Apokrin metaplasi
Apoptos
Arteriovenös missbildning (AVM)
Atrofisk
Atrofi
Atypi
atypiska
Atypisk mitotisk figur
Atypisk mitos

B

B-celler
Ballongflytande hepatocyt
Basalceller
Basal lymfoplasmacytos
Basaloid neoplasm
basofiler
Godartad
Godartad neoplasma
Biopsi
blaster
Blastoid
Kroppstyp slemhinna
BROR
Breslow tjocklek

C

Förkalkning
kalcitonin
Carcinom
Karcinom in situ
Karcinoid
Slemhinna av hjärttyp
Cautery artefakt
CD19
CD20
CD3
CD30
CD34
CD45
CD5
CD68
CDX-2
Kolesterolspalt
Kronisk inflammation
kromatin
Kromogranin
Clarks nivå
Kolonslemhinnan
Kolumnär slemhinna
Cribriform
Crohns sjukdom
Kryptabscess
Krypteringsförvrängning
Kryptit
Cyclin D1
Cytokeratin
Cytokeratin 5 (CK5)
Cytokeratin 7 (CK7)
Cytokeratin 20 (CK20)
Cytologisk atypi
Cytomegalovirus (CMV)
Cysta
Cystisk degeneration
cytoplasma

D

Degenerativa förändringar
Desmin
Desmoplasi
DIF
differentierade
Diffus
Direkt immunfluorescens
distal
Kanal
Dyskeratotiska celler
dysplasiaâ € <

E

E-cadherin
Ödem
Ödem
Endofytisk
Endosalpingios
eosinofila
Epiteliala celler
Epiteloidceller
Epitel
Epstein-Barr-virus (EBV)
Epstein-Barr-viruskodade små RNA (EBER)
Östrogenreceptor (ER)
Erosion
Excisionâ € <
Exofytiskt
Extranodal förlängning (ENE)
Extraparenchymal förlängning

F

Fettnekros
Fibroblaster
fibros
Fibrinoid nekros
Fibrinopurulent exsudat
Fibrovaskulär kärna
Finnålsaspirationsbiopsi (FNAB)
Flöde
Fluorescens in situ hybridisering (FISH)
Skummande histiocyter
Focal
Foveolär metaplasi
Fryst avsnitt
Fuhrman betyg

G

CAT-3
Gastrisk heterotopi
Gland
Glandulära celler
Grade
Granuleringsvävnad
granulom
Grocott (GMS)
Grossâ € <
Gross beskrivning

H

Hamartoma
HBME-1
Helicobacter pylori
H. pylori
Hematoxylin och eosin (H&E)
Hematopoetiska celler
hepatocyter
heterogena
Hennes 2
Herpes simplex-virus (HSV)
Höggradig
Höggradig dysplasi
Skvamös intraepitelial lesion av hög kvalitet (HSIL)
Histiocyter
HMB-45
Homogen
Humant papillomvirus (HPV)
Hurthle cell
Hyams klass
Hypercellulärt
Hyperkromatiskt
Hyperkromasiâ € <
Hypergranulos
hyperkeratos
hyperplasi
hypertrofi
Hypocellulärt

I

Immunhistokemi (IHC)
immunoglobuliner
Immunreaktivitet
Immunfärg
Otillräcklig
Infiltrativ
Infiltration
Inflammation
Inflammatorisk cell
Ischemisk nekros
Isolerade tumörceller (ITC)
In situ hybridisering (ISH)
Otillräcklig för diagnos
Intercellulära broar
Tarmmetaplasi
Intracytoplasmatisk
Metastas vid transitering
I toto
Invasionâ € <

J

K

Karyotyp
Keratinisering
Keratinocyter
Ki-67
Ki-67 märkningsindex
Koilocyterâ € <
REPA

L

Lamina propria
Struphuvud
lesion
Leukocyt
Begränsad för tolkning
Låg grad
Låggradig dysplasi
Låggradig squamous intraepitelial lesion (LSIL)
Lymfoid aggregat
Lymfocyt
lymfocytos
Lymfoida celler
Lymfovaskulär invasion (LVI)
Lymfom
Lymfkörtelâ € <

M

Marginal
Massa
Mast celler
Malign
Malign neoplasma
Malign spindelcellsneoplasma
Malign transformation
Melanocyt
Melanom
Melan-A
Metaplasi
metastas
Metastaserande karcinom
Metastaserande adenokarcinom
Mesotelceller
MIB-1
Mikroförkalkning
Minimalt invasiv
Minimal restsjukdom (MRD)
Felaktig reparation (MMR)
mitos
Mitotisk figur
slemhinnan
mucin
Slemhinnig
Mucikarmin
Multifokal
Myoepitelceller
Myxoidâ € <

N

Naturliga mördarceller (NK-celler)
Neoplasma
Nekros
Nekrotiserande granulomatös inflammation
Negativt för malignitet
neutrofil
Neuroendokrin cell
Neuroendokrin tumör (NET)
Neuroendokrint karcinom (NEC)
Icke-diagnostisk
Icke-Hodgkin-lymfom
Icke-invasiv
Ickeeratinerande
Ickeeratiniserande skivepitelcancer (NKSCC)
Icke-nekrotiserande granulomatös inflammation
Icke reaktiva
Icke-småcellig karcinom
Nottingham histologisk betyg
NRAS
Kärnkraftsatypi
Nucleus
Nukleoler

O

Onkocytisk
Oral hålighet
orofarynx
osteoid
Oxyntisk slemhinna

P

p16
p40
p53
p63
Pankreatisk heterotopi
Pankreatisk metaplasi
Paneth -cellmetaplasi
Papillär
Parenkym
PASS -poäng
PAX5
PAX8
Periodic Acid Schiff (PAS)
Periodic Acid Schiff plus Diastas (PAS-D)
Parakeratos
PD-L1
Perineural invasion (PNI)
Plasmaceller
Plasmacytoida celler
Pleomorf
Polyp
Prekursor
Progesteronreceptor (PR)
proximal
Prognos
Dåligt differentierad
Dåligt differentierat neuroendokrint karcinom
Positiv för malignitet
Psammoma -kroppar
pTNMâ € <

Q

R

Röda blodkroppar (RBC)
Reaktiva förändringar
Resektion
Ring sideroblaster

S

S100
Sarkom
Sarcomatoid
Schistocyter
Talgkörtlar
Sentinel lymfkörtel
Signetringcell
Sinonasalkanalen
Tunntarmsslemhinnan
Aktin i släta muskler (SMA)
Solelastos
SOX10
stomi
stroma
Skivepitelcell
Skivepitel
Skivepitelvävnad metaplasi
Skivepitelvävnad
Särskild fläck
Prov
Spindelcell
Spindelcellsneoplasma
Spongios
Svampiotiskt
Synaptofysin
Syndrom

T

T-celler
Tangentiellt snittad
Transformationszon
TTF-1
Tubal metaplasi
Tumör
Tumörbädd
Tumörkapsel
Tumördeposition
Tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL)
Tumörnekros
Tumörregression
Tyroglobulin

U

Ulcer
Odifferentierad
Urotelceller

V

Vaskulär lesion
vaskulit
Vaskulär invasion
Virala cytopatiska effekter
virus

W

Väl differentierad
A+ A A-