Patologi ordbok för patienter

Vår patientvänliga patologiordbok ger definitioner för de vanligaste termerna och fraserna som används av patologer i patologirapporter. Dessa definitioner beskriver allmänna begrepp. Gå hit om du vill ha mer information om din diagnos. Kontakta oss om du har en fråga om någon av definitionerna i ordboken.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X YZ

A

Abscess

acanthosis

Akut inflammation

Tillägg

adenom

adenocarcinom

Adenosquamous karcinom

Fettvävnad

Anaplastisk

Anemi

Antikropp

Apoptos

Arteriovenös missbildning (AVM)

Atrofisk

Atrofi

Atypi

atypiska

Atypisk mitotisk figur

Atypisk mitos

B

Ballongflytande hepatocyt

Basal lymfoplasmacytos

Godartad

Godartad neoplasma

Biopsi

Breslow tjocklek

C

Förkalkning

Carcinom

Karcinom in situ

Karcinoid

Cautery artefakt

CD34

Kolesterolspalt

Cribriform

Kronisk inflammation

kromatin

Kolonslemhinnan

Crohns sjukdom

Kryptabscess

Krypteringsförvrängning

Kryptit

Cytokeratin

Cytokeratin 5 (CK5)

Cytokeratin 7 (CK7)

Cytokeratin 20 (CK20)

Cysta

D

Desmin

Desmoplasi

DIF

differentierade

Diffus

Direkt immunfluorescens

distal

Kanal

dysplasiaâ € <

E

EBER

Ödem

Epitelceller

Epitel

Epstein-Barr-virus (EBV)

Epstein-Barr-viruskodade små RNA (EBER)

Östrogenreceptor (ER)

Erosion

Excisionâ € <

Exofytiskt

Extranodal förlängning (ENE)

F

fibroadenom

fibros

FISK

Flow

Fluorescens in situ hybridisering

Skummande histiocyter

Focal

Fryst avsnitt

Fuhrman betyg

G

GATA-3

Gland

Grade

Granulär celltumör

Granuleringsvävnad

granulom

Grocott (GMS)

Grossâ € <

Gross beskrivning

H

Hamartoma

Helicobacter pylori

H. pylori

Hematoxylin och eosin (H&E)

Hematopoetiska celler

heterogena

Hennes 2

Högkvalitativ skivepartad intraepitelial lesion (HSIL)

Homogen

Humant papillomvirus (HPV)

Hypercellulärt

Hyperkromatiskt

Hyperkromasiâ € <

Hypergranulos

hyperkeratos

hyperplasi

hypertrofi

Hypocellulärt

I

Immunhistokemi (IHC)

immunoglobuliner

Immunreaktivitet

Immunfärg

Otillräcklig

Infiltrativ

Infiltration

Inflammation

Inflammatorisk cell

Isolerade tumörceller (ITC)

Otillräcklig för diagnos

Intercellulära broar

Tarmmetaplasi

Metastas vid transitering

I toto

Invasionâ € <

J

K

Karyotyp

Keratinisering

Ki-67â € <

REPA

L

lesion

Leukocyt

Begränsad för tolkning

Låggradig squamous intraepitelial lesion (LSIL)

Lymfocyt

lymfocytos

Lymfovaskulär invasion (LVI)

Lymfom

Lymfkörtelâ € <

M

Marginal

Massa

Malign

Malign neoplasma

Melanocyt

Melanom

Metaplasi

metastas

Mesotelceller

MIB-1

Minimalt invasiv

Felaktig reparation (MMR)

mitos

Mitotisk figur

slemhinnan

mucin

Mucikarmin

Multifokal

Myxoidâ € <

N

Neoplasma

Nekros

Nekrotiserande granulomatös inflammation

Negativt för malignitet

Neuroendokrin cell

Neuroendokrin tumör

Icke-diagnostisk

Icke-Hodgkin-lymfom

Icke-nekrotiserande granulomatös inflammation

Icke reaktiva

Icke-småcellig karcinom

Nucleus

Nukleoler

O

osteoidâ € <

P

p16

p40

p53

p63

Paneth -cellmetaplasi

Papillär

PASS -poäng

PAX-8

Periodic Acid Schiff (PAS)

Periodic Acid Schiff plus Diastas (PAS-D)

Parakeratos

Perineural invasion (PNI)

Plasmacell

Pleomorf

Polyp

Prekursor

Progesteronreceptor (PR)

proximal

Prognos

Dåligt differentierad

Positiv för malignitet

pTNMâ € <

Q

R

Reaktivâ € <

Resektion

Ring sideroblaster

S

S100

Sarkom

Sarcomatoid

Sentinel lymfkörtel

Signetringcell

Tunntarmsslemhinnan

Solelastos

SOX10

stomi

stroma

Skivepitelcell

Squamouscellkarcinom

Särskild fläck

Prov

Spindelcell

Spongios

Svampiotiskt

Syndrom

Synoptisk rapport

T

Tangentiellt snittad

Transformationszon

TTF-1

Tumör

Tumörkapsel

Tumördeposition

Tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL)

Tumörregression

U

Ulcer

Ulcerös kolit

Odifferentierad

Urotelceller

V

vaskulit

Virala cytopatiska effekter

virus

W

Väl differentierad

X

Xanthoma

Y

Z

A+ A A-