LymfomVad betyder lymfom?

Lymfom är en typ av cancer som kommer från celler som utgör vårt immunsystem. Immunsystemet består av många olika typer av celler inklusive B-celler, T-celler, plasmacelleroch makrofager. Ditt immunförsvar hjälper oss att bekämpa infektioner och läka efter en skada.

Lymfom kan förekomma var som helst i kroppen.

De vanligaste platserna för lymfom är:

  • Lymfkörtlar.
  • Magtarmkanalen (magen, tunntarmen och tjocktarmen).
  • Bones.
  • Hud.

Typer av lymfom

Det finns många typer av lymfom och ett vävnadsprov skickas för patologisk undersökning för att avgöra vilken specifik typ av lymfom som finns. De flesta lymfom orsakas av B-celler och de är indelade i icke-Hodgkin och Hodgkin lymfom. Mindre vanliga typer av lymfom orsakas av T-celler eller plasmaceller.

Vanliga typer av lymfom inkluderar:

Sjukdomens beteende beror på många faktorer, inklusive lymfomtypen gradoch eventuella specifika molekylära förändringar som finns i cancercellerna. Alla dessa faktorer undersöks av din patolog och dokumenteras i patologirapporten.

Din patologirapport ger viktig information som gör att din läkare kan förutsäga sjukdomens beteende och välja den lämpligaste behandlingen.

A+ A A-