Lymfovaskulär invasion (LVI)

Patologi ordbok

Vad betyder lymfovaskulär invasion?

Lymfovaskulär invasion (LVI) innebär att cancerceller sågs inuti ett blodkärl eller lymfkärl. Blodkärl är långa tunna rör som transporterar blod runt i kroppen. Lymfkärl liknar små blodkärl förutom att de bär en vätska som kallas lymf istället för blod. Lymfkärlen ansluter till små immunorgan som kallas lymfkörtlar som finns i hela kroppen.

Lymfovaskulär invasion

Varför är lymfvaskulär invasion viktig?

LVI är viktigt eftersom cancerceller kan använda blodkärl eller lymfkärl för att spridas till andra delar av kroppen som t.ex. lymfkörtlar eller lungorna. Denna process kallas metastas.

Vad betyder positivt för lymfvaskulär invasion?

"Positiv för lymfvaskulär invasion" betyder att cancerceller były ses i ett blod- eller lymfkärl när vävnaden undersöktes i mikroskop.

Vad betyder negativ för lymfvaskulär invasion?

"Negativ för lymfvaskulär invasion" betyder att cancerceller var inte ses i ett blod- eller lymfkärl när vävnaden undersöktes i mikroskop.

Relaterade artiklar

Lymfkörtlar

Prognos

Perineural invasion (PNI)

A+ A A-