Metaplasi

MyPathology Report
December 5, 2023


Metaplasi

Metaplasi beskriver en förändring där de differentierade cellerna i en vävnad ersätts av differentierade celler som normalt finns i ett annat organ eller vävnadstyp. Det kan förekomma nästan var som helst i kroppen även om det oftast ses i matstrupen, magen, urinblåsan, bröstet, äggstockarna och endometrium. Orsakerna till denna förändring varierar beroende på vilken vävnad som är involverad. Vanliga triggers inkluderar kronisk irritation, inflammationinfektion och förändringar i den lokala mikromiljön. I allmänhet är denna förändring ett sätt för kroppen att anpassa sig till stress eller skador.

Metaplasi i sig är en icke-cancerös förändring. Det finns dock olika typer av metaplasi och vissa typer kan öka risken att utveckla cancer över tid. Till exempel, tarmmetaplasi i matstrupen är förknippad med en ökad risk att utveckla en typ av matstrupscancer som kallas adenokarcinom.

Vanliga typer av metaplasi inkluderar:

Om den här artikeln

Läkare skrev den här artikeln för att hjälpa dig att läsa och förstå din patologirapport. Kontakta oss gärna med frågor om den här artikeln eller din patologirapport. För att få en heltäckande introduktion till din patologirapport, läs detta Artikeln.

Andra hjälpsamma resurser

Atlas av patologi
A+ A A-