mitosVad betyder mitos?

Celler delar sig för att skapa nya celler. Mitos är processen som krävs för att skapa en ny cell. En cell som håller på att dela sig kallas en mitotisk figur. Patologer kan se mitotiska figurer när de tittar på ett vävnadsprov under mikroskopet. Mitotiska figurer är lätta att se eftersom det genetiska materialet inuti kärna ändrar färg och form innan cellen delar sig.

Stadier av mitos

Mitosprocessen är uppdelad i etapper (se bild nedan). Dessa stadier kallas profas, metafas, anafas och telofas. Under profasen fördubblas mängden genetiskt material i cellen så att det kommer att räcka till två nya celler. Under metafas står det genetiska materialet i linje med mitten av cellen. Under anafas börjar cellerna dela sig i två celler och det genetiska materialet delas med hälften till varje ny cell. Slutligen, i telofas, bildas två nya celler med sitt genetiska material inuti kärna.

stadier av mitos

Var finns delningsceller normalt?

Delande celler finns i både normala vävnader och i onormala vävnader som cancer. Eftersom cancer växer mycket snabbare än normala vävnader har de ofta många fler delande celler. Mitoser finns också hos många reaktiva (icke-cancerösa) tillstånd. En tumör som har många mitoser växer snabbt, men det kan också betyda att den är mer mottaglig för behandlingar som kemoterapi som riktar sig till celler som delar sig.

A+ A A-