gallblåsan

MyPathology Report
September 22, 2023


Vad är gallblåsan?

Gallblåsan är ett litet, päronformat organ som ligger under levern, i högra, övre delen av buken. Läkare beskriver ofta detta område som den högra, övre kvadranten.

Vad gör gallblåsan?

Gallblåsan är ett ihåligt organ som lagrar galla, en specialiserad vätska som görs i levern. Galla hjälper till med matsmältningen och frigörs vanligtvis från gallblåsan efter en måltid. Gallblåsan släpper ut gallan genom att dra ihop sig.

Hur är strukturen i gallblåsan?

Gallblåsans vägg består av ett tjockt muskelknippe som gör att gallblåsan drar ihop sig. Denna sammandragning trycker ut gallan ur gallblåsan och ner i ett rör som kallas cystisk duct och sedan in i en del av tunntarmen som kallas tolvfingertarmen. Insidan av gallblåsan är kantad med ett tunt lager av vävnad som kallas slemhinna. Ytan av slemhinnan är täckt med epiteliala celler som bildar en barriär som kallas epitel. Under epitelet finns ett tunt lager av bindväv som kallas Lamina propria.

Relaterade artiklar

Kronisk kolecystit

Akut kolecystit

A+ A A-