Hurthle cell

av Jason Wasserman MD PhD FRCPC
Juni 3, 2022


Vad är en Hurthle-cell?

En Hurthle-cell är en typ av sköldkörtel cell. Hurthle-celler finns i både icke-cancerösa och cancerösa tillstånd. Hurthle cell adenom är en icke-cancerös tumör som består av Hurthle-celler. Hurtlecellscancer är en cancerform av tumör som består av Hurthle-celler. Hurthle-celler kan också hittas i en mängd andra icke-cancerösa tillstånd i sköldkörteln, såsom kronisk lymfocytisk tyreoidit och nodulär follikulär hyperplasi. Patologer använder ofta termen Hurthle-cellsmetaplasi när de beskriver Hurthle-celler under dessa tillstånd. När de undersöks under mikroskop är Hurthle-cellerna mycket större än de follikulära cellerna som normalt finns i sköldkörteln och cytoplasman (kroppen) av cellen är full av ljust rosa material. En stor grupp genetiskt material som kallas a nucleolus finns också vanligtvis i mitten av kärna (den del av cellen som håller det genetiska materialet).

Kasta celler

A+ A A-