Inflammation

Ordboksgruppen för patologi
Mars 24, 2023


Vad är inflammation?

Inflammation är det naturliga svaret från kroppens immunsystem på skador, infektioner eller stress. Det är en komplex process som involverar frisättning av kemikalier från immunceller, blodkärl och andra vävnader som hjälper till att bekämpa skadliga ämnen och reparera skadade vävnader.

Vad orsakar inflammation?

Inflammation orsakas av kroppens immunsystem som svar på skador, infektioner eller stress. När vävnader skadas eller infekteras släpper immunceller kemiska signaler som cytokiner, kemokiner och prostaglandiner som utlöser inflammation. Dessa kemikalier gör att blodkärlen vidgas och blir läckande, vilket gör att immunceller och andra ämnen kan komma in i de drabbade vävnaderna.

Vanliga orsaker till inflammation inkluderar:
 • Infektioner orsakade av bakterier, virus, svampar eller parasiter.
 • Fysiska skador som skärsår, blåmärken och brännskador.
 • Allergier mot livsmedel, pollen eller andra miljöfaktorer.
 • Kroniska sjukdomar som artrit, diabetes och inflammatorisk tarmsjukdom.
 • Exponering för miljögifter, mediciner eller andra kemikalier som magsyra.
 • Livsstilsfaktorer som stress, dålig kost, brist på motion och rökning kan också bidra till inflammation.

Vilka är symptomen på inflammation?

Symptomen på inflammation kan variera beroende på platsen och svårighetsgraden av inflammationen, men de inkluderar vanligtvis:

 • Rodnad: Det drabbade området kan se rött eller missfärgat ut.
 • Svullnad: Området kan bli svullet eller svullet på grund av en ansamling av vätska.
 • Värme: Det drabbade området kan kännas varmt vid beröring.
 • Smärta: Inflammation kan orsaka smärta eller obehag, antingen på platsen för inflammationen eller i närliggande områden.
 • Funktionsbortfall: Inflammation kan orsaka funktionsförlust i det drabbade området, vilket gör det svårt att röra sig eller använda den drabbade kroppsdelen.
 • Feber: Systemisk inflammation, som påverkar hela kroppen, kan orsaka feber och andra influensaliknande symtom.

I vissa fall kan inflammation inte ge några märkbara symtom. Men även i dessa fall kan inflammation fortfarande vara skadlig för kroppen över tid.

Vilka typer av celler bidrar till inflammation?

Inflammation är en komplex process som involverar flera olika typer av immunceller som arbetar tillsammans för att trigga och reglera kroppens immunsvar.

Immunceller som bidrar till inflammation inkluderar:
 • neutrofiler: Dessa är den vanligaste typen av vita blodkroppar och är ofta de första cellerna som kommer till platsen för skada eller infektion. De är ansvariga för att uppsluka och förstöra invaderande patogener. Neutrofiler ses ofta i områden med akut inflammation.
 • Makrofager: Dessa är stora vita blodkroppar som spelar en nyckelroll i immunsystemets svar på infektion och inflammation. De är involverade i fagocytos, processen att uppsluka och förstöra invaderande patogener. Makrofager inuti vävnad kallas histiocyter.
 • Mast celler: Dessa vita blodkroppar är involverade i kroppens allergiska reaktion och är ansvariga för att frisätta histamin, en kemikalie som gör att blodkärlen vidgas och blir mer genomsläppliga.
 • T-celler: Dessa vita blodkroppar hjälper till att koordinera immunsvaret. De kan antingen främja eller undertrycka inflammation beroende på situationen. T-celler spelar en viktig roll i kampen mot virusinfektioner.
 • B-celler: Dessa vita blodkroppar är ansvariga för att producera antikroppar, som kan hjälpa till att neutralisera invaderande patogener och förhindra dem från att orsaka ytterligare skada.
 • eosinofiler: Dessa celler är involverade i kroppens svar på parasitinfektioner och allergiska reaktioner.
 • basofiler: Dessa vita blodkroppar spelar en roll i kroppens försvar mot parasitinfektioner och allergiska reaktioner

Vad är skillnaden mellan akut och kronisk inflammation?

Inflammation kan vara akut, vilket är ett kortvarigt svar på skada eller infektion, eller kronisk, vilket är ett långsiktigt svar som kan kvarstå även efter att den initiala skadan eller infektionen har åtgärdats.

Kan inflammation orsaka skada?

Medan inflammation vanligtvis är ett skyddande svar, långvarig eller kronisk inflammation kan vara skadligt och har kopplats till en mängd olika sjukdomar, inklusive artrit, diabetes, hjärtsjukdomar och cancer.

A+ A A-