Malign neoplasmaVad är en malign neoplasma?

Malign neoplasma är en medicinsk term som används för att beskriva en cancertyp av tumör. Det är en beskrivande term som innehåller många olika typer av cancertumörer. Maligna neoplasmer kan börja var som helst i kroppen och den specifika typen av tumör beror på vilken typ av celler som finns inuti tumören. Typer av maligna neoplasmer inkluderar karcinom, sarkom, melanomoch lymfom. Motsatsen till en malign neoplasma är a godartad neoplasma. Till skillnad från en godartad neoplasma kan cellerna i en malign neoplasma sprida sig eller metastaserar till andra delar av kroppen.

Malign neoplasma anses vara en preliminär diagnos eftersom den inte säger något om celltyperna i tumören. Patologer använder ofta denna term när de inte har tillräckligt med information om tumören för att ställa en mer specifik eller slutlig diagnos. Detta kan hända efter att endast ett litet prov av tumören har tagits bort i ett förfarande som kallas a biopsi. Ytterligare tester som t.ex. immunohistokemi, fluorescens in situ hybridisering (FISH), in situ-hybridisering och nästa generations sekvensering kan utföras för att bättre karakterisera tumören. En mer specifik eller slutlig diagnos kan ofta uppnås efter att hela tumören har tagits bort och undersökts under mikroskopet.

A+ A A-