Mikroförkalkning

av Jason Wasserman MD PhD FRCPC
Juni 3, 2022


Vad är en mikroförkalkning?

En mikroförkalkning är en liten avlagring av mineralkalcium inuti vävnaden. Mikrokalcifikationer kan hittas var som helst i kroppen men de är vanligast i kroppen bröst där de är förknippade med både icke-cancerösa och cancerösa tillstånd. Avbildningsstudier som mammografi kan se mikrokalcifikationer i bröstet och en biopsi utförs ofta se fastställa orsaken till mikroförkalkningarna. När man undersöker vävnad från bröstet under mikroskopet kommer patologer att leta efter mikrokalcifikationer och inkludera denna information i patologirapporten.

Icke-cancerösa brösttillstånd associerade med mikroförkalkningar

Mikrokalcifikationer kan ses i en mängd icke-cancerösa brösttillstånd, inklusive fibrocystisk förändring, fibroadenomoch vanlig duktal hyperplasi.

Precancerösa och cancerösa brösttillstånd associerade med mikroförkalkningar

Mikrokalcifikationer kan ses i en mängd olika precancerösa och cancerösa brösttillstånd, inklusive duktalt karcinom in situ (DCIS), invasivt duktalt karcinom, lobulärt karcinom in situ (LCIS)och invasivt lobulärt karcinom.

A+ A A-