Neuroendokrin tumör (NET)Vad är en neuroendokrin tumör?

En neuroendokrin tumör (NET) är en typ av cancer som består av specialiserade neuroendokrina celler. Neuroendokrina tumörer kan hittas nästan var som helst i kroppen. Ett annat namn för denna typ av cancer är neuroendokrin neoplasm (NEN).

Vad är neuroendokrina celler?

Neuroendokrina celler är en specialiserad typ av celler som finns i hela kroppen. Neuroendokrina celler producerar kemikalier som kallas hormoner som fungerar som en signal för att påverka närliggande cellers funktion.

Är en neuroendokrin tumör godartad eller malign?

Alla neuroendokrina tumörer beaktas malign (cancerös) eftersom alla har potential att metastaserar (spridning) till andra delar av kroppen. Risken för metastaser beror dock på flera faktorer inklusive typen av neuroendokrin tumör, tumörens storlek och tumören grad. Till exempel a karsinoid är en typ av neuroendokrina tumörer i lungorna som anses vara låggradiga och har mycket låg risk för metastaser. Däremot är neuroendokrint karcinom en höggradig typ av neuroendokrina tumörer som vanligtvis metastaserar till andra delar av kroppen.

Var i kroppen är neuroendokrina tumörer vanligt förekommande?

Neuroendokrina tumörer finns vanligtvis i bukspottkörteln, lungorna, tunntarmen, tjocktarmen (kolon), hud, bröst, njurar, sköldkörtel och reproduktionsorgan.

Hur klassificeras neuroendokrina tumörer?

Neuroendokrina tumörer delas in i två grupper: tumörer som består av epitelial neuroendokrina celler och de som består av icke-epiteliala neuroendokrina celler. Tumörer som består av epiteliala neuroendokrina celler är vidare uppdelade i väldifferentierade neuroendokrina tumörer och dåligt differentierade neuroendokrina karcinom. Tumörer som består av icke-epiteliala neuroendokrina celler kallas paragangliom. Feokromocytom är en speciell typ av paragangliom som finns i medulla i binjurebarken.

Relaterade artiklar

Carcinoid tumör i lungorna

Atypisk karcinoid tumör i lungorna

Storcelligt neuroendokrint karcinom i lungorna

Småcelligt karcinom i lungorna

Väl differentierad neuroendokrina tumör i magen

Väl differentierad neuroendokrina tumör i blindtarmen

Väl differentierad neuroendokrin tumör i bukspottkörteln

Väl differentierad neuroendokrina tumörer i tjocktarmen och ändtarmen

Dåligt differentierat neuroendokrint karcinom i tjocktarmen och ändtarmen

Medullärt sköldkörtelcancer

paraganglioma

Feokromocytom

Andra hjälpsamma resurser

North American Neuroendocrine Tumor Society

Neuroendocrine Tumor Research Foundation

NET Patient Foundation

A+ A A-