Synaptofysin

MyPathology Report
Oktober 23, 2023


Synaptophysin är ett protein tillverkat av neuroendokrina celler. Dessa typer av celler finns i hjärnan och i endokrina organ som sköldkörteln, binjuren och bukspottkörteln. Små grupper av neuroendokrina celler kan också hittas i icke-endokrina organ i hela kroppen såsom magen, tunntarmen, tjocktarmen, huden, urinblåsan och lungorna. Cellerna i de flesta neuroendokrina tumörer kommer också att göra synaptophysin.

Celler använder synaptophysin för att göra en specialiserad del av cellulärt maskineri som kallas en sekretorisk granula. Dessa sekretoriska granuler håller och frigör kemikalier som kallas sändare och används för att skicka signaler mellan celler. Synaptophysin finns ofta med ett annat protein som kallas kromogranin.

Patologer utför ofta ett test som kallas immunhistokemi (IHC) för att hjälpa till att identifiera synaptofysinproducerande celler i ett vävnadsprov. Proteinet finns normalt i en del av cellen som kallas cytoplasman eller cellkropp. Detta test är användbart när man försöker avgöra om cellerna som undersöks är neuroendokrina celler eller producerar proteiner som vanligtvis tillverkas av neuroendokrina celler.

Exempel på tumörer som är positiva för synaptophysin:

Om den här artikeln

Den här artikeln skrevs av läkare för att hjälpa dig att läsa och förstå din patologirapport. Kontakta oss om du har frågor om den här artikeln eller din patologirapport. För en fullständig introduktion till din patologirapport, läs den här artikeln.

Andra hjälpsamma resurser

Atlas av patologi
A+ A A-