தனியுரிமை கொள்கைதனியுரிமைக்கான உங்கள் உரிமையை நாங்கள் மதிக்கிறோம்

MyPathologyReport.ca என்பது கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே இயக்கப்படும் ஒரு சுயாதீனமான இணையதளமாகும். MyPathologyReport.ca செய்கிறது இல்லை உங்கள் நோயியல் அறிக்கை உட்பட எந்தவொரு தனிப்பட்ட மருத்துவத் தகவலையும் அணுகலாம்.

MyPathologyReport.ca அநாமதேய பார்வையாளர் தரவைச் சேகரிக்க Google Analytics ஐப் பயன்படுத்துகிறது. தரவுகளில் அடிப்படை மக்கள்தொகைத் தகவல் (நகரம் மற்றும் பிறப்பிடமான நாடு) மற்றும் தளத்தில் செலவழித்த நேரம் ஆகியவை அடங்கும். சேகரிக்கப்படும் தகவல்கள் இணையதளத்தின் தரம் மற்றும் நாங்கள் வழங்கும் சேவைகளை மேம்படுத்த பயன்படுகிறது.

MyPathologyReport.ca ஆல் சேகரிக்கப்பட்ட தகவல் செய்கிறது இல்லை பெயர்கள், ஐபி முகவரிகள் அல்லது நீங்கள் பார்வையிட்ட பிற இணையதளத் தளங்கள் பற்றிய தகவல்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

நாங்கள் சேகரிக்கும் தகவலைப் பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு.

A+ A A-