อินทราไซโทพลาสซึมอินทราไซโทพลาสซึมหมายถึงอะไร?

Intracytoplasmic เป็นคำที่นักพยาธิวิทยาใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่พบภายในส่วนหนึ่งของเซลล์ที่เรียกว่า พลาสซึม. การสะสมของสารชีวภาพที่ผิดปกติที่พบในไซโตพลาสซึมเรียกว่าการรวม การรวมตัวอาจเกิดจากการสะสมของโปรตีนที่ปกติพบในเซลล์หรือโดยการผลิตโปรตีนผิดปกติที่ทำโดย ไวรัส.

A+ A A-