Liên hệBạn có câu hỏi hoặc nhận xét về một trong những bài báo của chúng tôi? Sử dụng biểu mẫu bên dưới để gửi cho chúng tôi câu hỏi hoặc nhận xét của bạn và một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ trả lời bạn qua email trong thời gian sớm nhất. Xin lưu ý rằng tại thời điểm này, chúng tôi chỉ có thể trả lời các câu hỏi hoặc nhận xét bằng tiếng Anh.

Quan trọng: MyPathologyReport không có quyền truy cập vào hồ sơ y tế của bạn hoặc bất kỳ kết quả nào bao gồm cả báo cáo bệnh lý của bạn. Nếu bạn đang cố gắng truy cập kết quả của mình, vui lòng liên hệ với bệnh viện hoặc phòng thí nghiệm đã thực hiện xét nghiệm hoặc nói chuyện với bác sĩ của bạn.

    A+ A A-