NukleolerVad är nukleoler?

Nucleoli är runda bitar av genetiskt material som finns i en del av cellen som kallas kärna. De producerar de kemikalier som celler använder för att göra protein. En cell som behöver mer protein kan öka antalet nukleoler eller ha mycket stora och lätt att se nukleoler.

Patologer använder ordet nucleoli när de beskriver flera runda strukturer. Om bara en rund struktur ses kallas den en nukleolus.

Stora nukleoler är mycket vanliga vid vissa typer av cancer och patologer använder dem ofta som bevis på att en cell kan vara cancerös. Men vissa normala, friska celler har också stora nukleoler, så sammanhanget i vilket dessa strukturer ses är viktigt för att ställa rätt diagnos.

A+ A A-